Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Professor dr.med. Per Bergsjø døde brått 26.7. 2010, 78 år gammel. En av landets sentrale gynekologer gjennom mer enn 40 år er gått bort.

  Per Bergsjø var avdelingsoverlege ved kvinneklinikkene ved Sentralsykehuset i Akershus i årene 1973 – 80 og Haukeland sykehus i 1980 – 90 og professor I ved Universitetet i Bergen fra 1980. Fra 1993 arbeidet han i perioder i Øst-Afrika, han var forskningssjef ved universitetets senter for internasjonal helse i Moshi, Tanzania. Vekten lå på forskning omkring maternell død ved fødsel.

  Bergsjø hadde bred klinisk utdanning, og hans vitenskapelige produksjon var ikke mindre bred. Han ble cand.med. ved Universitetet i Oslo i 1956 og dr.med. samme sted i 1968 på et arbeid om vaskulariseringen ved cervixcancer. Svangerskap, fødsel og fødselshjelp ble hans viktigste vitenskapelige arena. Han ble en av pionerene i å benytte Medisinsk fødselsregister og til å ta i bruk ultralydundersøkelse i svangerskapet. Han var sentral i utviklingen av det skjemaet som blir brukt ved svangerskapskontroller og en pioner i å utvikle og å ta i bruk partogrammer i Norge. Ved Sentralsykehuset i Akershus fikk han laget en stor database basert på data fra partogrammet – langt forut for sin tid. Denne ga opphav til flere artikler. Fra starten av sitt virke i Tanzania brukte han stor kraft på å få opprettet et fødselsregister der. De fleste av hans artikler fra de senere år sprang ut fra dette registeret. Han står oppført med over 300 artikler i PubMed, av dem ble 30 skrevet etter at han nådde pensjonsalderen. Bergsjø er kanskje Norges mest siterte gynekolog. Sin vitenskapelige nysgjerrighet og flid beholdt han i pensjonistårene, med kontor på Folkehelseinstituttet. Sitt siste foredrag på en internasjonal kongress holdt han høsten 2009.

  Som forsker, redaktør, forfatter av lærebøker og tidsskriftartikler preget han fagets utvikling i Norge. Han satt i Tidsskriftets redaksjonskomité i årene 1982 – 98 og var aktiv som forfatter og fagvurderer til det siste. I en årrekke var han dels hovedredaktør, dels medredaktør i Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Dette var et arbeid som ga ham stor glede og som han ivaretok til sin død. Han var leder av Norsk gynekologisk forening i to perioder og aktiv i tallrike lokale og nasjonale utvalg.

  Per Bergsjø var en gentleman, en sann humanist i tanke, ord og gjerning, alltid hjelpsom overfor den som søkte hans råd. Hans faglige liv fant sted i en periode med rivende utvikling. Det ble mange felter å spre innsatsen på.

  Pers innsats i norsk og internasjonal gynekologi/obstetrikk har satt varige spor, det er vanskelig å overvurdere hans arbeidsvilje og -evne. Han etterlater seg et tomrom i norsk gynekologi.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media