Svak vekst i antall legehjemler

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Til tross for sterke politiske signaler om styrking av sektoren er det en mangelfull vekst i legehjemler/legestillinger i kommunene. Dette bekymrer Legeforeningen.

  – Det kan se ut til at norske kommuner ikke har tatt de tydelige, politiske signalene om oppbygging av førstelinjetjenesten, om faglig utvikling av sykehjemmene, konsekvenser av samhandlingsreformen m.v. til etterretning, sier Trond Egil Hansen, leder i Allmennlegeforeningen.

  Det har vært en betydelig nedgang i søknader fra kommunene om opprettelse av nye legehjemler i 2010 i forhold til tidligere år. Det viser dokumenter som ble fremlagt på møte i Nasjonalt råd for spesialistutdanning av leger og legefordeling (Nasjonalt råd) 4.11. 2010. I 2008 ble det tildelt 77 nye legehjemler og i 2009 101 nye hjemler. I 2010 er det kun søkt om 53 nye legehjemler frem til slutten av oktober. De siste seks årene har det vært en jevn økning i antall nye legehjemler per år, bortsett fra at det fra 2010 sammenliknet med fjoråret, er nesten en halvering av veksten i legehjemler.

  Etter forslag fra Legeforeningens representanter i Nasjonalt råd vedtok rådet å uttrykke bekymring for den lave veksten av legehjemler/-stillinger i kommunene til tross for sterke politiske signaler om styrking av sektoren.

  Helsedirektoratet bes orientere Nasjonalt råd om behovet for vekst i legehjemler/-stillinger i kommunehelsetjenesten som konsekvens av bl.a. samhandlingsreformen, og om hvordan kommunene kan stimuleres til å opprette nye hjemler/-stillinger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media