Medlemsservice:

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Legeforeningen har etablert en rekke gode ordninger som medlemmene har behov for i sin yrkesutøvelse. I denne spalten gis informasjon om de forskjellige ordningene.

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Husk å melde endringer i medlemsstatus!

  Har du registrert e-post, mobilnummer og alle arbeidssteder? Du får en bedre medlemsservice når vi kan kontakte deg.

  Sjekk www.legeforeningen.no/MinSide eller send e-post til register@legeforeningen.no

  Identitetskort for leger

  Identitetskort for leger

  Leger med godkjent autorisasjon (ikke midlertidig) kan bestille ID-kort for leger. Søknadsskjemaet kan lastes ned fra Legeforeningens internett-sider, eller det kan tilsendes ved henvendelse til Legeforeningens sentralbord, tlf. 23 10 90 00 eller e-post legeforeningen@legeforeningen.no. Identitetskortet sendes innen to uker etter mottatt søknad. Det koster 200 kroner.

  Ansvarsforsikring

  Ansvarsforsikring

  Alle medlemmer har anledning til å tegne ansvarsforsikring gjennom Legeforeningen. Legeforeningen anbefaler medlemmene å ha denne forsikringen som et tillegg til forsikringsordningen som følger av ordningene i Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

  Les mer om ansvarsforsikringsordningen: www.legeforeningen.no/id/134935.0

  DnB NOR tilbyr egen sparekonto for akademikere

  DnB NOR tilbyr egen sparekonto for akademikere

  Legeforeningen har reforhandlet samarbeidsavtalen med DnB NOR for fem nye år. En av nyhetene er at DnB NOR har etablert Sparekonto Akademiker. Kontoen har de samme betingelsene som SAGA Sparekonto og sikrer alle akademikermedlemmer i DnB NOR bankens beste sparerente.

  Den nye kontoen trådte i kraft 10.11. 2010. Foreningsmedlemmer som allerede har programmene Total, Student eller SAGA med sparekonto vil automatisk få overført sin konto til den nye Sparekonto Akademiker. Du vil finne informasjon om Sparekonto Akademiker ved å gå inn i nettbanken din. Du kan også lese mer om kontoen ved å klikke deg inn på bank- og forsikring under medlemsfordeler.

  For tilbud om bank- og forsikringstjenester, kan du ringe Medlemsrådgiveren på telefon 04700 eller benytte nettbanken din. Du kan også få ytterligere informasjon ved å kontakte ditt nærmeste DnB NOR – kontor.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media