Dårlig fysisk form innvirker på livskvaliteten etter kirurgi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Dårlig preoperativ fysisk form er forbundet med suboptimal helserelatert livskvalitet etter et kirurgisk inngrep ifølge en ny studie.

  Den prospektive kohortstudien omfattet 401 pasienter som gjennomgikk diverse elektive kirurgiske prosedyrer (1). De fylte ut et spørreskjema om helserelatert livskvalitet før operasjonen og seks og 12 måneder etter. Det ble gjort en preoperativ psykologisk vurdering.

  De fleste merket bedring vedrørende alle aspekter av helserelatert livskvalitet etter inngrepet, men 12 måneder etterpå anga ca. 15 % at de hadde mer smerte, lavere fysisk yteevne og flere emosjonelle problemer. 24 % mente de var blitt mindre vitale enn de var før operasjonen.

  De viktigste prediktorene for langvarig smerte og fysisk yteevne var akutt postoperativ smerte, operasjonsvarighet og preoperativ fysisk form. Langtidsresultatet var dessuten influert av komorbiditet. Preoperativ frykt for inngrepet utgjorde også et lite, men signifikant bidrag. De viktigste prediktorene for mental helse og vitalitet var fysisk form før operasjonene, frykt for inngrepet og optimisme.

  – Resultatene stemmer overens med tidligere studier. Mange ble ekskludert fra studien, og dette kan ha påvirket resultatet. Årsakssammenhenger er ikke nødvendigvis påvist i en epidemiologisk studie av denne typen, sier Gitte Handberg ved Tværfaglig Smerteklinik, Odense Universitetshospital, til Ugeskrift for Læger.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media