Overvekt og fedme hos norske barn

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Overvekt og fedme hos barn øker. Foreldre er dårlige til å bedømme barnas vekt, derfor er regelmessig måling og veiing i primærhelsetjenesten viktig.

  Forekomsten av overvekt og fedme hos barn og unge har økt gradvis de siste 20 – 30 år. Kartlegging av dette er nødvendig for å kunne sette inn målrettede tiltak for å bedre barnas helse. Pétur B. Júlíusson er en av forskerne bak Vekststudien i Bergen (www.vekststudien.no), der man ser på utvikling av overvekt og fedme hos barn. – Vi ser en vektøkning blant barn de siste 30 – 40 år; særlig er de tyngste barna blitt tyngre. Det ser ut som om økt hudfoldtykkelse – altså økt mengde fettvev – ligger bak. I aldersgruppen 2 – 19 år fant vi overvekt hos 13,8 % og fedme hos 2,3 %. Forekomsten av overvekt og fedme var høyest i barneskolealder. Vi så ingen kjønnsforskjeller i gruppen totalt, men blant førskolebarna var det flere overvektige jenter og blant tenåringene flere overvektige gutter. Studien viser at det er økt risiko for overvekt og fedme hos barn av foreldre med lav utdanning, mens foreldrenes arbeidsforhold eller etniske opphav har lite å si, sier Júlíusson.

  Foreldre har en tendens til å feilvurdere barnas vekt: Over 70 % av de overvektige barna ble vurdert som normalvektige av foreldrene, det samme gjaldt over 40 % av de undervektige.

  – Dette viser hvor viktig det er med regelmessige målinger av høyde og vekt hos barn, sier Júlíusson. Han forsvarte avhandlingen Overweight and obesity in Norwegian children for ph.d-graden ved Universitetet i Bergen 22.10. 2010.

  Ordforklaringer

  Vekststudien i Bergen: I perioden 2003 – 06 ble ti antropometriske mål, bl.a. høyde, vekt og hudfoldtykkelse – et mål for underhudsfett – målt hos 8 299 barn og unge i Bergen. Deltakerne var i alderen 0 – 21 år og ble rekruttert fra tilfeldig utvalgte helsestasjoner, barnehager og skoler. Barnas helse og livsstil ble kartlagt ved hjelp av et spørreskjema, utfylt av foreldrene. Data fra denne studien ble sammenliknet med data fra en tilsvarende studie utført i perioden 1971 – 74.

  Overvekt: Ifølge kriterier fra International Obesity Task Force kroppsmasseindeks (BMI) > 25 kg/m² ekstrapolert ned i alder.

  Fedme: Ifølge kriterier fra International Obesity Task Force BMI > 30 kg/m² ekstrapolert ned i alder.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media