Minneord

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Anne Marie var et av fredsbarna fra 1945. Hun vokste opp på Vinderen i Oslo. Hun hadde gode evner og mange interesser og vurderte lenge en karriere som sanger. Etter examen artium ved Oslo katedralskole valgte hun å begynne på medisinstudiet i Oslo, der hun ble cand.med. i 1972. Ved siden av studiene, og også senere, opptrådte hun som sopransolist ved atskillige kirkekonserter, og hun turnerte også med Rikskonsertene.

  Anne Marie avtjente turnustjenesten i Sarpsborg, deretter begynte hun spesialisering i radiologi, hovedsakelig ved Aker sykehus. Etter ytterligere noen år ved Radiumhospitalet fikk hun i 1999 stilling som avdelingsoverlege ved Sophies Mindes Hospital og Kronprinsesse Märthas Institutt på Carl Berners plass, det som senere ble Rikshospitalets Senter for ortopedi. Der hadde det ikke vært radiolog på noen år, og hun bygde møysommelig opp avdelingen. Det ble utarbeidet nye prosedyrer, slik at avdelingen leverte meget høy bildekvalitet med korrekte pasientdoser.

  Anne Marie inspirerte radiografene og de andre medarbeiderne slik at de i alt 15 ansatte dro godt sammen. Alle fikk følelsen av at de var viktige for at avdelingen skulle være en god arbeidsplass og yte høy faglig kvalitet. Det ble bevilget midler til innkjøp av nytt utstyr, og avdelingen fikk etter en arbeidsmiljøsak landets første anlegg for bildeplater slik at fremkallingskjemien kunne fjernes.

  I år 2000 søkte Anne Marie seg til Radiologisk avdeling i Fredrikstad. Tanken var blant annet å komme litt nærmere landstedet på Varteig, en gammel husmannsplass som hun hadde restaurert gjennom flere år. Hun stilte aldri store materielle krav, det var forholdet til miljøet og menneskene rundt henne som betydde mest.

  Etter tre år i ordinær overlegestilling ble hun bedt om å overta lederansvaret, og Anne Marie ble den første lederen for den samlede radiologiske avdelingen i Østfold etter innføring av enhetlig ledelse. Det var en stor utfordring. Hun utførte sitt arbeid med stort engasjement og kommuniserte godt på tvers av profesjonsgrensene.

  Anne Marie utviklet dessverre de senere årene en alvorlig lungefibrose. Hun gikk av som leder høsten 2009, men var i arbeid ved sykehuset i Sarpsborg inntil desember 2009. Hun døde i mars 2010, omgitt av barna Geir og Tone og svigersønnen Torje som var så inderlig glade i henne.

  Vi er mange savner medmennesket Anne Marie. Hun var glødende opptatt av at andre skulle ha det bra. Hun var av dem som brydde seg uten at det virket påtrengende. Prosedyrene innen skjelettradiologi, som ble utarbeidet under hennes ledelse, er i daglig bruk og vil fortsatt bli forelest for spesialistkandidater i årene som kommer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media