Hvordan hemme barnekreft?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Nevroblastom er en av de vanligste krefttypene hos barn. Nå kan forskere ha funnet en måte å hemme kreftcelledelingen på. Dermed blir svulsten mindre aggressiv.

  Hvert år får rundt ti norske barn nevroblastom. Symptomene kan være kul i halsen eller mageregionen. Den aggressive varianten av nevroblastom er vanskelig å behandle, og dødeligheten er høy. I noen tilfeller er dessuten kreftcellene resistente mot cellegift. De mest aggressive nevroblastomene har ofte unormalt mange kopier av kreftgenet MYCN. Dette genet er en viktig årsak til at cellene deler seg ukontrollert og dermed forårsaker kreftsvulst, og det er disse cellene som ofte er resistente mot cellegift.

  Jørn Remi Henriksen og medarbeidere ved Universitetet i Tromsø har forsket på hvordan man kan hemme kreftcelledelingen.

  – Vi har funnet ut mer om hva dette MYCN-genet gjør med kreftcellen og hva som skjer når man slår ut onkogenet på langvarig basis. Vi har laget en modell som kan inaktivere det, og i laboratorieforsøk viser det seg at aggressiviteten dempes radikalt, sier Henriksen.

  Forsøkene er hittil gjort i dyrkede kreftceller isolert fra svulster fra barn med nevroblastom. Nå vil de prøve ut dette i dyreforsøk. Ved siden av å slå ut genet kan man tilsette ulike medikamenter. På sikt er håpet dermed å kunne utvikle medikamenter som sammen med hemming av MYCN-genet kan tas i bruk i pasientbehandling.

  Henriksen disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Tromsø 3.12. 2010, med avhandlingen Targeted MYCN suppression and its effect on miRNA in neuroblastoma.

  Ordforklaringer

  Nevroblastom: Sjelden svulstform. Det er om lag 8 – 10 nye tilfeller i Norge per år. De aller fleste som rammes er spedbarn og småbarn. Forløpet er svært mangeartet. En del blir spontant friske uten behandling og trenger kun observasjon, andre dør på tross av intensiv multimodal behandling.

  MYCN-genet: Gen som uttrykkes i fosteret under danningen av det sympatiske nervesystem. Dersom dette genet blir amplifisert i stedet for skrudd av, vil de rammede cellene få økt cellevekst, mindre grad av modning og vil som oftest danne aggressive tumorer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media