Å kommunisere vitenskapelige resultater

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Lang, Thomas A.

  How to write, publish, and present in the health sciences

  A guide for clinicians and laboratory researchers. 389 s, tab, ill. Philadelphia, PA: APC Press, 2009. Pris USD 60

  ISBN 978-1- 934465-14-1

  Formidling av vitenskapelige forskningsresultater blir stadig viktigere. I økende grad er forskningsaktivitet, -produksjon og -formidling blitt et finansielt anliggende for forskningsgrupper og institusjoner – også utenfor de tradisjonelle universitetsrammene. For de større helseforetakene spiller forskningsaktivitet en viktig rolle. Kvalitet og kvantitet blir forsøkt målt og vektet med mer eller mindre egnede metoder. Uansett, forskningsaktiviteten blir forsøkt kommunisert på en smart måte – ikke bare for å formidle det faglige, intellektuelle innholdet. Motivasjonen, for noen, ligger kanskje like mye i det å få utløst forskningens finansielle potensialer. Money rules.

  Forfatteren Thomas A. Lang har nylig vist mye av sin faglige kompetanse (å publisere vitenskapelige artikler er både et fag og en kunst) og sine pedagogiske talenter gjennom utgivelsen av How to Report Statistics in Medicine (1). I den foreliggende boken ønsker forfatteren å bidra til at klinikere og basalforskere får en introduksjon i å kommunisere forskningsresultater på ulike måter. Et av hovedbudskapene er at kommunikasjon er mer enn presentasjon.

  I tre hovedkapitler blir utarbeidelse av en vitenskaplig artikkel, ulike aspekter ved publisering (inklusive det å skrive søknad om forskningsstøtte) og forberedelse av andre presentasjoner (slides og postere) tatt opp. Gjennom en rekke gode eksempler, belyst ved figurer og tabeller, forklarer forfatteren sine synspunkter og gir mange praktiske og nyttige råd. Gjennom sin mangeårige karriere som «senior scientific writer» og underviser ved flere store, amerikanske forskningsinstitusjoner, har han lært mye, og lært fra seg svært mye. Denne erfaringen deler han raust med leserne. Finnes det forresten stillinger som «senior medical writer» ved noen universitetsklinikker eller medisinske fakultet i Norge?

  Boken kan leses fra perm til perm, men man kan selvsagt gå mer målrettet til verks og starte med det som er mest aktuelt der og da. Språket er lettlest, layouten er tiltalende, stoffet formidles overbevisende. og de praktiske rådene vil hjelpe de fleste til å komme videre i prosjekt og prosess. Det er henvisninger til en rekke andre kunnskapskilder, ikke minst nyttige hjemmesider på verdensveven. Godt verktøy er halve jobben, og denne boken oppfatter jeg som både praktisk nyttig og teoretisk velfundert. Ingenting galt sagt om tilsvarende hjelpemidler på norsk, men internasjonal forskningsformidling, både skriftlig og muntlig, skjer oftest via det engelske språk, og da vil denne engelskspråklige veilederen ha klare fortrinn, tross alt. Prisen er det ikke noe å si på, selv om boken kommer i paperback. Blir den utslitt i løpet av de neste par årene, vil jeg tro og håpe at en ny utgave er tilgjengelig. Selv en utmerket bok som denne kan forbedres.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media