Tyrosinkinasehemmer mot revmatoid artritt

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Målrettet hemming av et proinflammatorisk enzym gir redusert sykdomsaktivitet hos pasienter med revmatoid artritt.

  Milttyrosinkinase (spleen tyrosine kinase, Syk) er et sentralt enzym i de inflammatoriske kaskadene ved revmatoid artritt. Det er høyt uttrykt i leukocytter og synovialceller i betente ledd. En ny peroral Syk-hemmer har i en randomisert fase 2-studie med 457 pasienter gitt lovende effekter (1). Pasientene hadde aktiv sykdom på tross av langvarig metotreksatbehandling. Ved evaluering etter seks måneder hadde gruppen som fikk Syk-hemmer signifikant mindre sykdomsaktivitet.

  – Dette er en interessant og viktig nyhet, sier professor Tore Kristian Kvien ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. – En januskinasehemmer, tasocitinib, har også vist lovende resultater i fase 2- og fase 3-studier, sier han.

  – I løpet av de siste ti årene har det vært betydelige fremskritt i behandlingen av revmatoid artritt og beslektede sykdommer. Metotreksat er basismedikamentet ved revmatoid artritt og kan gi remisjon hos ca. 30 % av pasientene ved tidlig behandling. Dessuten finnes det mer målrettede legemidler med ulike immunologiske angrepspunkter, som TNF-hemmere, legemidler med virkning på IL-1, IL-6, B-celler og T-celler. Tillegg av målrettede legemidler vil øke remisjonsraten til 60 – 70 %, og skifte av tilleggsmedikament hos ikke-respondere vil kunne gi ytterligere behandlingsgevinst. Fortsatt er det imidlertid utilstrekkelig effekt hos ca. 30 % av dem med revmatoid artritt. Det er derfor viktig at man stadig får nye behandlingsalternativer, sier Kvien.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media