Tyrosinkinasehemmer mot revmatoid artritt

Jon Amund Kyte Om forfatteren
Artikkel

Målrettet hemming av et proinflammatorisk enzym gir redusert sykdomsaktivitet hos pasienter med revmatoid artritt.

Illustrasjonsfoto SCANPIX

Milttyrosinkinase (spleen tyrosine kinase, Syk) er et sentralt enzym i de inflammatoriske kaskadene ved revmatoid artritt. Det er høyt uttrykt i leukocytter og synovialceller i betente ledd. En ny peroral Syk-hemmer har i en randomisert fase 2-studie med 457 pasienter gitt lovende effekter (1). Pasientene hadde aktiv sykdom på tross av langvarig metotreksatbehandling. Ved evaluering etter seks måneder hadde gruppen som fikk Syk-hemmer signifikant mindre sykdomsaktivitet.

– Dette er en interessant og viktig nyhet, sier professor Tore Kristian Kvien ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. – En januskinasehemmer, tasocitinib, har også vist lovende resultater i fase 2- og fase 3-studier, sier han.

– I løpet av de siste ti årene har det vært betydelige fremskritt i behandlingen av revmatoid artritt og beslektede sykdommer. Metotreksat er basismedikamentet ved revmatoid artritt og kan gi remisjon hos ca. 30 % av pasientene ved tidlig behandling. Dessuten finnes det mer målrettede legemidler med ulike immunologiske angrepspunkter, som TNF-hemmere, legemidler med virkning på IL-1, IL-6, B-celler og T-celler. Tillegg av målrettede legemidler vil øke remisjonsraten til 60 – 70 %, og skifte av tilleggsmedikament hos ikke-respondere vil kunne gi ytterligere behandlingsgevinst. Fortsatt er det imidlertid utilstrekkelig effekt hos ca. 30 % av dem med revmatoid artritt. Det er derfor viktig at man stadig får nye behandlingsalternativer, sier Kvien.

Anbefalte artikler