Brystkreft – høyere dødelighet etter substitusjonsbehandling

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kombinert hormonsubstitusjonsbehandling gir større utslag på forekomst og dødelighet av brystkreft på lengre sikt ifølge en oppfølgingsstudie.

  Den første oppfølgingen etter den randomiserte studien Women’s Health Initiative (WHI-studien) viste økt forekomst av brystkreft hos kvinner som ble behandlet med østrogen pluss progestin for menopausale overgangsplager (1). Nylig er resultatene av 11 års oppfølging publisert (2). Denne siste studien omfattet knapt 13 000 kvinner, eller 83 % av dem som var i live etter den første.

  Fortsatt var det en relativ økning i forekomsten av brystkreft etter kombinasjonsbehandling (hasardratio (HR) 1,25; 95 % KI 1,07 – 1,46). Histologisk var kreftsvulstene like, men det var oftere spredning til lymfeknuter i aksillen hos behandlede kvinner (HR 1,78), og dødeligheten av brystkreft var klart høyere (HR 1,96). Totaldødeligheten hos kvinner som hadde fått konstatert brystkreft var dessuten økt.

  – WHI-studien er viktig fordi den gjør det mulig å avdekke effekter av østrogen i kombinasjon med progestin i en randomisert studie, sier overlege Bjørn Naume, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet.

  – Resultatene samsvarer med økningen som er påvist i en rekke tidligere observasjonsstudier. Det nye i denne er den økte insidensen av brystkreft med spredning til lymfeknuter og den økte dødeligheten. Selv om den absolutte økningen i dødelighet er liten (1,3/10 000 personår), taler funnene for at hormonsubstitusjonsbehandling kan få alvorlige følger. Videre kan kompleksiteten i sykdomsbehandlingen bli større som følge av at flere pasienter har aksillær spredning. På den annen side kan ikke disse resulatene overføres til østrogensubstitusjonsbehandling uten progestin, sier Naume.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media