Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Øyvind Watne

I dette nummeret

Nyheter

Åslaug Helland
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Erlend Hem
Petter Gjersvik
Anders Bærheim

Medisin og vitenskap

Aase Høviskeland
Gjertrud Lødøen
Randi Røer
Pål A. Jenum
Nils Reinton
Ole Rasmus Ødegaard
Asle Helgheim
Amir Moghaddam
Åse Haugstvedt
Johannes Thorvaldsen
Arne Martin Halsos
Bjørg Lorentzen
Marie Cecilie Paasche Roland
Tore Henriksen
Ellen Schlichting
Harriet Bjerrum Nielsen
Sophie Dorothea Fosså
Olaf Gjerløw Aasland

Perspektiv og debatt

Pål-Didrik Hoff Roland
Jan Magnus Bjordal
Atle Klovning
Lars Slørdal
Lars Norgren
Hans O. Myhre
Jøran Hjelmesæth
Odd Erik Johansen
Lars Gullestad
Kåre I. Birkeland
Tor Claudi
John G. Cooper
Anne Karen Jenum
Odd Erik Johansen
Lars Gullestad
Kåre I. Birkeland
Trygve Holmøy
Atle Leirvik
Petter Gjersvik
Einar Lande
Cathrine Reimers
Bjørn Ove Kvavik
Anders Bærheim
Atle Fretheim

Aktuelt i foreningen

Lise B. Johannessen
Lise B. Johannessen

Oss imellom

Gunn Marit Seberg
Julie Skjæraasen
Torunn Janbu
Bjørn Gunby
Kjell Noreik

På tampen

Lotte Sandberg