Seksuelle problemer hos mannen

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mulcahy, JJ

  Male sexual function

  A guide to clinical management. 2. utg. 494 s, tab, ill. Totowa, NJ: Humana Press, 2006. Pris GBP 100

  ISBN 1-58829-747-0

  Denne boken tar for seg alle de viktigste seksuelle problemstillinger vi som klinikere bør ha kjennskap til. Den spenner fra grunnleggende fysiologi og anatomi til molekylære modeller som forklarer den mannlige seksualfunksjon og dysfunksjon. Den omtaler også kvinnelige seksuelle dysfunksjoner, et tema som absolutt trenger større oppmerksomhet fremover. Forfatteren har knyttet til seg de aller fremste eksperter på området, og de har hver for seg hatt ansvaret for de 22 kapitlene som boken inneholder. Den er derfor oversiktlig både med hensyn til innhold og diagnostikk/behandling på de ulike områdene.

  Boken passer svært godt for et bredt medisinsk publikum. Et kapittel handler om ulike medikamenter som kan affisere mannlig seksualitet. Det er nyttig både for allmennleger og indremedisinere. Leseverdig er også et kapittel om perifere og sentrale nevrologiske sykdommer og deres innvirkning på seksualfunksjonen. Dette kapitlet kan være nyttig for allmennleger og andre som behandler menn og kvinner med nevrologisk sykdom, for eksempel multippel sklerose.

  Jeg synes forfatteren har lyktes i å lage en bok som vil være til god hjelp for en rekke klinikere som daglig behandler menn med seksuelle problemer. Det gjør vi innen en rekke spesialiteter. Kunnskap på dette området vil gjøre oss tryggere både til å ta opp problemene med våre pasienter og å gi adekvate råd og behandlinger. Pasientene vet at det er mulig med relativt enkel behandling for de mest vanlige problemene, slik som ereksjonsproblematikk. Både norske og utenlandske studier har vist at en stor majoritet av pasientene ønsker at legen skal spørre om den seksuelle helsen under konsultasjonen. Det er større åpenhet om seksuelle spørsmål nå enn før. Det setter større krav til kunnskap hos oss som leger, slik at vi på best måte kan veilede og behandle denne store gruppen menn og kvinner. Male sexual function synes å fylle vårt behov for oppdatert kunnskap på dette området og bør være et godt oppslagsverk både på allmennlegekontoret og på flere spesiallegekontorer.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media