Kan acetylsalisylsyre forebygge kolorektalkreft?

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Profylaktisk bruk av acetylsalisylsyre kan redusere risikoen for kolorektalkreft, men det gjelder bare COX-2-positive svulster.

I en nylig publisert studie fra USA har man funnet at den aldersjusterte insidensraten for kolorektalkreft gikk ned fra 56 til 37 per 100 000 personår blant personer som oppga at de regelmessig brukte acetylsalisylsyre, i motsetning til dem som ikke gjorde det (1). Likevel var begge ratene høyere enn i gruppen med COX-2-negative svulster, der den var 27 per 100 000 personår for både brukere og ikke-brukere.

– Det er mer enn ti år siden vi fikk de første rapportene om muligheten for at acetylsalisylsyre kan redusere frekvensen av kolorektalkreft, sier Arne Wibe, professor i kirurgi ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

– Kreftrisikoen ble redusert hos pasienter som hadde brukt mer enn 1 300 mg per uke i over 20 år. Dette er en høy dose sammenliknet med dagens profylakse for hjerte- og karsykdom, som ligger på 75 – 160 mg daglig, dvs. 525 – 1 120 mg per uke. Senere studier har bekreftet at det bare er relativt høye doser som gir en viss beskyttelse mot kolorektalkreft, men i disse studiene har man kunnet se effekt alt etter ti års behandling med acetylsalisylsyre.

Data fra forskningsgruppen i Boston tyder på at effekten er klart doseavhengig og at man må bruke minst 650 mg per uke i ti år for å få effekt. Den påviste reduksjonen i insidens av de svulstene som hadde tilstrekkelig mengde COX-2- reseptorer, gjaldt 67 % av nye tilfeller.

Det foreligger ennå ingen dokumentasjon som tilsier at acetylsalisylsyre bør brukes som profylakse for kolorektalkreft. Selv ved 300 mg daglig i ett år vil man bare kunne forhindre utvikling av ett krefttilfelle blant 1 000 personer i alderen 70 – 79 år, og faren for gastrointestinalblødning vil ikke være ubetydelig, sier Wibe.

Anbefalte artikler