Acetylsalisylsyre mot preeklampsi?

Ragnhild Ørstavik Om forfatteren
Artikkel

Acetylsalisylsyre kan forebygge preeklampsi, men effekten er for dårlig og mekanismene for lite kjent til at slik behandling kan anbefales i Norge.

Årsaken til preeklampsi er ukjent. Én hypotese er at placentasvikt leder til økt plateaktivering gjennom en ubalanse mellom prostasyklin og tromboksan. Derfor har man tenkt seg at acetylsalisylsyre kan forebygge tilstanden.

Resultater fra en metaanalyse med data fra over 30 000 gravide tyder på at behandling med acetylsalisylsyre reduserer forekomsten av preeklampsi med omkring 10 % (1). Men selv med så mange deltakere var det ikke mulig å identifisere grupper med særlig god behandlingseffekt. På den annen side så det heller ikke ut til at behandling med acetylsalisylsyre økte blødningsfaren i forbindelse med fødsel.

– 2 – 5 % av norske gravide får preeklampsi. Den kanskje viktigste funksjonen ved svangerskapsomsorgen i Norge er å identifisere disse pasientene. Vi har gode muligheter til å følge opp og eventuelt forløse mor hvis nødvendig, sier overlege Anne Eskild ved Akershus universitetssykehus.

– Dersom tallene fra denne studien stemmer, må vi behandle minst 100 gravide for å forebygge ett tilfelle. Det er neppe hensiktsmessig. Preeklampsi har sannsynligvis mange forkjellige årsaker. I en rekke studier er det vist at angiogenetiske faktorer er nært knyttet til sykdomsmekanismen ved preeklampsi, særlig når tilstanden oppstår tidlig i svangerskapet (2). Jeg tror at en fremtidig preeklampsibehandling vil være å hemme den negative effekten av antiangiogenetiske faktorer, sier Eskild.

Anbefalte artikler