Membranprotein gir håp om nye antibiotikatyper

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

En kanadisk forskergruppe har nylig publisert krystallstrukturen til et membranprotein som er essensielt for bakterienes celleveggdanning. Dette kan være et viktig skritt for utvikling av nye antibiotika.

Bakteriecelleveggen består av sukkerkjeder holdt sammen av peptider, og den beskytter bakteriene mot osmotisk stress. Den bygges opp av enzymene glykosyltransferase og transpeptidase. Disse enzymene er helt nødvendige for oppbyggingen av celleveggen og er således gode angrepspunkt for antibiotika. Betalaktamantibiotika hemmer transpeptidase, mens glykosyltransferase har vært vanskelig å studere pga. laboratorietekniske problemer.

I en ny studie har man nå løst dette problemet og har publisert den tredimensjonale strukturen til dette enzymet (1). I tillegg har man funnet et bindingssted for enzymhemmeren moenomycin og dermed åpnet veien for utvikling av nye antibiotika.

– Penicillinet revolusjonerte i sin tid infeksjonsmedisinen, men omfattende bruk har medført resistensproblemer. En helt ny cellevegghemmer vil være et viktig nytt armamentarium i kampen mot bakterielle infeksjoner, spesielt fordi målet er nytt og forskjellig fra transpeptidasen, sier infeksjonsmedisiner Dag Torfoss ved Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

– Hvis et slikt middel også vil ha effekt mot multiresistente gramnegative staver, vil betydningen kunne bli svært stor. Foreløpig er vi i en tidlig fase av dette prosjektet, og sannsynligvis vil bakteriene over tid også her slå tilbake og utvikle resistens. Moenomycin har vært brukt i veterinærmedisinen, men på grunn av lav absorpsjon er det ikke brukbart hos mennesker. Det gjenstår å se om noe humanmedisinsk medikament ser dagens lys, sier Torfoss.

Anbefalte artikler