Reagerer på detaljerte diagnoser

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Med den nye blåreseptforskriften vil apotekansatte kunne se at en pasient for eksempel har alkoholrelatert psykose eller ondartet svulst i prostata.

– Dette reagerer Legeforeningen sterkt på, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen. I de nye forskriftene for blåreseptforskrivning har myndighetene bestemt at refusjonskodene skal føres opp direkte på resepten for å lette NAVs arbeid med å kontrollere at refusjon er gitt på riktig grunnlag. Refusjonskodene, som i hovedsak tilsvarer diagnosekodene, vil erstatte den gamle sykdomslisten, § 9, hvor man bare så sykdomsgruppen.

Konsekvensen blir at blåresepter i den nye ordningen påføres opplysninger om pasientens diagnose på et mye høyere detaljnivå enn tidligere, og at både apotekansatte og ansatte på trygdekontoret vil ha adgang. Dette går Legeforeningen sterkt imot, og advarer mot både en kompromittering av personvernet og en uthuling av legenes taushetsplikt.

– Pasientens personvern blir sterkt svekket hvis apotekpersonale og andre ved hjelp av resepten får tilgang til opplysninger de ikke har behov for, og derfor ikke skal ha tilgang til ut fra sin rolle. En apotekansatt vil kunne se at pasienten har en depresjon med psykose, der det før ville stått psykiske lidelser av alvorlig og langvarig karakter. Det vil komme frem detaljer som for eksempel at pasienter har langtkommet ondartet svulst i prostata eller bryst, sier Janbu.

Legeforeningen skrev i sin høringsuttalelse til Helse- og omsorgsdepartementet at myndighetene burde lage løsninger i den kommende e-reseptordningen som bekrefter at pasienten har rett til refusjon uten at de underliggende detaljopplysningene gjøres kjent for andre (1).

Anbefalte artikler