Er det behov for glitazoner i behandlingen av diabetes?

Johan Halse Om forfatteren

I Tidsskriftet nr. 13-14/2007 omtaler både redaktøren (1) og Jøran Hjelmesæth (2), rett nok med ulik innfallsvinkel, de skuffende resultatene av langtidsbehandling med rosiglitazon ved type 2-diabetes når det gjelder kardiovaskulære endepunkter. Begge er opptatt av sikkerhetsaspektet, som beskrives som uavklart, men Hjelmesæth mener at en fortsatt (positiv?) avventende holdning til rosiglitazon er på sin plass. Pioglitazon er ikke omtalt, men heller ikke for dette preparatet er det vist overbevisende positive effekter på kardiovaskulære endepunkter (3).

Problemstillingen er imidlertid mye videre enn som så. Den kardiovaskulære sikkerheten for glitazoner (og for et hvilket som helst annet antidiabetikum) er i grunnen også det endelige effektmålet for preparatet. Vi kan med billige konvensjonelle midler oppnå symptomkontroll hos personer med diabetes. Forhåpningene til glitazonene var at de skulle gi redusert overdødelighet og lavere forekomst av kardiovaskulære hendelser hos diabetikere. Tre studier med rosiglitazon (4 – 6) og én med pioglitazon (7) forteller oss at det gjør ikke disse preparatene. Meg bekjent foreligger det heller ingen studier som viser at glitazoner forebygger mikrovaskulære diabeteskomplikasjoner. Hva skal da glitazonene brukes til?

1

Haug C. Fra undring til uro Tidsskr Nor Lægeforen 2007; 127: 1763.

2

Hjelmesæth J. Gir rosiglitazon økt risiko for hjerteinfarkt? Tidsskr Nor Lærgeforen 2007; 127: 1809.

3

Richter B, Bandeira-Echtler E, Bergerhoff K et al. Pioglitazone for type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev 2006 Oct 18; (4): CD006060.

4

DREAM Trial Investigators, Gerstein HC, Yusuf S, Bosch J et al. Effect of rosiglitazone on the frequency of diabetes in patients with impaired glucose tolerance or impaired fasting glucose: a randomised controlled trial. Lancet 2006; 368: 1096 – 105.

5

Kahn SE, Haffner SM, Heise MA et al. Glycemic durability of rosiglitazone, metformin or glyburide monotherapy. N Engl J Med 2006; 355: 2427 – 43.

6

Home PD, Pocock SJ, Beck-Nielsen H et al. Rosiglitazone evaluated for cardiovascular outcomes – an interim analysis. N Engl J Med 2007; 357: 28 – 38. E-publisert 5.6.2007.

7

Dormandy JA, Charbonnel B, Eckland E et al. Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive study: a randomised controlled trial. Lancet 2005; 366: 1279 – 89.

Kommentarer

(0)
Denne artikkelen ble publisert for mer enn 12 måneder siden, og vi har derfor stengt for nye kommentarer.

Anbefalte artikler