Enklere selvangivelse for personlig næringsdrivende

Nils Muri Om forfatteren
Artikkel

Fra 2008 (inntektsåret 2007) vil alle personlig næringsdrivende (enkeltpersonsforetak) også få selvangivelse som er forhåndsutfylt med opplysninger som skatteetaten mottar fra arbeidsgivere, banker, barnehager etc.

Det vil samtidig bli enklere for personlig næringsdrivende å levere denne selvangivelsen på www.altinn.no

Ny selvangivelse

I utgangspunktet vil den nye selvangivelsen vil være lik selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister. Den næringsdrivende vil i tillegg få en egen side på selvangivelsen med oversikt over næringsposter. De andre vedleggsskjemaene (for eksempel næringsoppgave) vil være som før.

Den forhåndsutfylte selvangivelsen for personlig næringsdrivende sendes samtidig som selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister, dvs. i begynnelsen av april. Innleveringsfristen for selvangivelsen for næringsdrivende på papir flyttes fra 31. mars til 30. april. Fristen for levering på www.altinn.no blir som tidligere 31. mai.

Den nye selvangivelsen for næringsdrivende som mottas per post vil inneholde PIN koder for levering på www.altinn.no

Ny leveringsløsning på nett

Samtidig som næringsdrivende får ny selvangivelse lanseres også en betydelig forenklet leveringsløsning på nett.

Hovedmålgruppen for denne løsningen er næringsdrivende som foretar utfylling og innsending av selvangivelse uten bruk av regnskapsfører eller spesielle årsoppgjørsprogram.

Nettløsningen inneholder en spesialtilpasset versjon av selvangivelse og næringsoppgave (gjelder dem som bruker næringsoppgave 1). I næringsoppgaven legges det opp til en trinnvis utfyllingsprosess hvor det tilbys mer hjelp og støtte enn i dagens papir og nettløsninger. Løsningen sørger for automatisk overføring av verdier mellom skjema og at riktig vedleggsskjema blir gjort tilgjengelig når det er behov for detaljering av posten i næringsoppgaven. Løsningen vil automatisk oppdatere selvangivelsen etter hvert som næringsoppgave og vedleggsskjema fylles ut.

Lettere å fylle ut, mer veiledning og automatisk kontroll av opplysninger vil gjøre det langt enklere for personlig næringsdrivende å levere selvangivelsen på www.altinn.no i 2008.

Anbefalte artikler