Proteiner samarbeider for å metastasere

Åslaug Helland Om forfatteren
Artikkel

Fire proteiner samarbeider for å lage nye blodkar, slippe tumorceller ut i sirkulasjon og etablere metastaser ved brystkreft. Det viser en ny studie.

De fleste som dør av kreft, dør på grunn av metastaser. Forskere har nå identifisert fire gener hvis produkter bidrar til brystkreftsvulsters metastasering til lunge (1). Genene er epirugulin, cyclooksygenase-2 (COX-2) og to metalloproteinaser.

Den amerikanske forskningsgruppen har ved hjelp av muse- og cellemodeller funnet økt ekspresjon av en rekke gener i lungemetastaser. Nå har de studert hvilken effekt fire av disse genene har på tumorvekst, lungemetastasering, angiogenese og apoptose.

Med kreftceller fra lungemetastaser som utgangspunkt etablerte forskerne nye cellelinjer der de fire genene var stabilt hemmet. På den måten kunne de studere effekten av å hemme genuttrykket av ett enkelt eller flere av de fire genene. Inaktivering av ett av genene i brystkreftceller medførte en moderat hemming av tumorvekst og lungemetastasering. Hemming av alle fire medførte en additiv effekt. Videre fant de liknende additive effekter ved å hemme genproduktene medikamentelt hos normale mus.

– Denne artikkelen har stor betydning og relevans, sier postdoktor Geir Olav Hjortland ved Tumorbiologisk avdeling, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Metodologisk er det benyttet elegante modeller for tumorvekst og metastasering, og forskerne har overvunnet vanskene med å produsere cellelinjer med stabil hemming av genuttrykk av flere gener samtidig.

Studien og metastasemodellene er imidlertid kun basert på én enkelt etablert brystkreftcellelinje og subcellelinjer etablert av denne. Det gjenstår derfor å undersøke den kliniske relevansen disse funnene har for pasienter med brystkreft, sier Hjortland.

Anbefalte artikler