Mange nye studentmedlemmer i Oslo

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To av tre nye medlemmer som ble innmeldt i Norsk medisinstudentforening (Nmf) i første halvår 2007, studerer i Oslo.

  Første halvår 2007 fikk Nmf 186 nye medlemmer i Norge og 106 nye medlemmer i utlandet. Av de nye medlemmene i Norge er 118 tilknyttet Universitetet i Oslo.

  Vanligvis får Nmf flest innmeldinger fra Universitetet i Oslo i vårsemesteret, mens det ved de øvrige tre medisinske fakultetene er flest innmeldinger i høstsemesteret. Dette henger naturlig sammen med at det ved disse tre fakultetene kun er studiestart i høstsemesteret. I hele 2006 fikk Nmf 783 nye medlemmer. 551 studerte i Norge og 232 i utlandet. De nye medlemmene i Norge var fordelt med 171 i Bergen, 158 i Oslo, 126 ved NTNU og 96 i Tromsø.

  Stor andel fra Oslo

  Stor andel fra Oslo

  I første halvår av 2007 stod Oslo for 63 % av de nye Nmf-medlemmene i Norge. De 106 nye medlemmene i utlandet er fordelt på 33 medlemmer i Polen, 26 i Ungarn, 18 i Danmark, 10 i Tsjekkia, seks i Slovakia, seks i Tyskland, tre i Irland og fire i øvrige land. Av disse fire er det ett nytt medlem i Latvia, hvor det er 11 medisinstudenter totalt med støtte fra Lånekassen. Antallet nye medlemmer av Nmf i utlandet ligger trolig noe under det antallet som er nødvendig for å opprettholde medlemstallet i utlandet på årsbasis, siden mellom 200 og 300 medlemmer tar avsluttende medisinsk embetseksamen i utlandet hvert år. I første halvår 2007 har vi imidlertid bare registrert dette for 28 medlemmer. Nmf i utlandet mister også en del medlemmer av andre grunner.

  Stadig flere utenlandssstudenter

  Stadig flere utenlandssstudenter

  Det totale antallet medisinstudenter i utlandet er fortsatt økende. Antallet er sjudoblet siden studieåret 1991 – 92, da det var 329 norske medisinstudenter i utlandet. Ifølge foreløpige tall per 1.6. 2007 fra Statens lånekasse for utdanning, er antallet nå økt til 2 305. Det er forsatt en sterk økning i antall medisinstudenter i Polen, Tsjekkia og Slovakia. Per 1.8. 2006 hadde Nmf 779 medlemmer i utlandet. Dette var det laveste antallet siden 1999. Per 29.6. 2007 er antall medlemmer økt til 842, men erfaringsvis reduseres medlemstallet i utlandet i løpet av sommeren pga. at mange tar avsluttende medisinsk embetseksamen.

  NTNU fortsatt på topp

  NTNU fortsatt på topp

  Tabellen viser antallet medlemmer av Nmf per 29.6. 2007, fordelt på universiteter i Norge og på studieland i utlandet. Tabellen viser videre det totale antallet medisinstudenter, basert på opplysninger fra universitetene i Norge samt foreløpige tall fra Statens lånekasse for utdanning per 1.6. 2007. Den siste kolonnen viser andelen medlemmer hvert sted.

  NTNU har fortsatt den klart høyeste andelen medlemmer, slik situasjonen har vært i flere år nå. I utlandet er andelen medlemmer klart høyest i Irland, men den er lavere enn ved alle de norske universitetene. Andelen medlemmer er lavest i de landene hvor det totale antallet medisinstudenter har økt mest, samt i Ungarn hvor det totale antallet har ligget stabilt de siste tre til fire årene.

  Tabell

  Medlemmer av Nmf, antall medisinstudenter totalt og prosent medlemmer per 29.6. 2007

  Medl. Nmf

  Totalt

   % Nmf-medlem

  Univ. i Oslo

  889

  1 254

  71

  Univ. i Bergen

  734

  1 035

  71

  NTNU Trondheim

  534

  697

  77

  Univ. i Tromsø

  375

  518

  72

  Norge totalt

  2 532

  3 504

  72

  Polen

  261

  793

  33

  Ungarn

  172

  498

  35

  Danmark

  113

  301

  38

  Tyskland

  87

  161

  54

  Irland

  58

  84

  69

  Tsjekkia

  54

  177

  31

  Slovakia

  48

  119

  40

  Storbritannia

  14

  37

  38

  Australia

  13

  51

  25

  Nederland

  9

  20

  45

  Sverige

  3

  17

  18

  Frankrike

  2

  2

  100

  Republikken Serbia

  2

  1

  100

  Øvrige land

  6

  44

  14

  Utlandet totalt

  842

  2 305

  37

  Totalt

  3 374

  5 809

  58

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media