I neste nummer:

Artikkel
  • Internkontroll i allmennpraksis

  • Kardial resynkronisering

  • Ernæring og overvekt

  • Palliativ behandling

  • Sykehusreformen og legene

  • Italiensk psykiatri

Anbefalte artikler