Vurderer turnustjeneste i psykiatrien

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Sosial- og helsedirektoratet vil sette i gang et prøveprosjekt for å vurdere obligatorisk tjeneste i psykiatri under turnustjenesten.

  Prøveprosjektet igangsettes etter bestilling fra Helse- og omsorgsdepartementet. Departementet ønsker å evaluere hvordan en slik tjeneste fungerer, for å gjøre dette til en obligatorisk del av turnustjenesten.

  I dag har man mulighet for to ulike modeller – én med seks måneder på medisinsk avdeling og seks måneder på kirurgisk avdeling – og en modell med fire måneder på medisinsk avdeling, fire måneder på kirurgisk avdeling og fire måneder på enten psykiatrisk, gynekologisk, anestesiologisk eller pediatrisk avdeling.

  Åse Brinchmann-Hansen, fagsjef i Legeforeningen, sier at foreningen, gjennom den landsomfattende nasjonale evalueringen som nå er inne i sin tredje runde, allerede sitter på viktige data om hvilke turnussteder som har tredelt tjeneste med psykiatri som fungerer, og hvilke som ikke gjør det. Legeforeningen håper å få delta i arbeidsgruppen som skal nedsettes av direktoratet, og som skal se på hvordan prosjektet skal gjennomføres. Gruppen starter sitt arbeid allerede til høsten.

  – Det er ennå ikke tatt stilling til om turnuslegene skal ha psykiatritjenesten i tre eller fire måneder, om de skal arbeide ved avdelinger som driver med langvarig psykiatrisk behandling eller om de skal arbeide ved distriktspsykiatriske sentre og poliklinikker, sier Brinchmann-Hansen.

  Arbeidsgruppen må ta stilling til om man skal kjøre prosjektet både på små, mellomstore og store sykehus, og hvordan man skal opprette kontrollgrupper. Hvis man velger en prøveordning med tre måneders psykiatri, vil manogså måtte ta stilling til hvordan den øvrige tjenesten skal se ut.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media