Tilbyr NOKLUS gratis i to år

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

Bare hvert fjerde sykehjem deltar i NOKLUS. Nå skal sykehjemmene tilbys to år med gratis deltakelse for å øke rekrutteringen.

Siri Fauli. Foto Steinar Holmeset

Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS) viser til at det er en betydelig laboratorievirksomhet på sykehjemmene, og at god kvalitet på testingen er avgjørende for tryggheten til syke eldre og andre som i perioder trenger sykehjemstjenester. I statsbudsjettet for 2007 ble det bevilget midler for å inkludere sykehjem i NOKLUS, og organisasjonen har nå laget en plan over fire år.

– I 2007 og 2008 får sykehjemmene i Sogn og Fjordane, Rogaland, Hordaland, Troms, Nord-Trøndelag, Telemark, Vestfold og Hedmark tilbud om gratis deltakelse ut 2008. Deretter tilbys sykehjemmene å fortsette i NOKLUS til selvkost. Sykehjem i resten av landet vil bli tilbudt gratis deltakelse i perioden 2009 – 10, sier Siri Fauli, spesialrådgiver i NOKLUS.

Sykehjemmene vil få tilbud om besøk, telefonkontakt og kurs med veiledning og opplæring innen laboratoriearbeid.

– På sykehjemmene legger vi spesiell vekt på behandling og analysering av blodprøver, for eksempel på CRP, glukose og Hb. Også prosessen rundt urinprøver, og rutiner for å kvalitetssikre laboratoriearbeidet er viktige, sier hun.

I et brev til sykehjemmene understreker NOKLUS at god kvalitet på laboratoriearbeidet er en forutsetning for god ressursanvendelse i sektoren.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra sykehjem som allerede deltar, om at de ansatte tidligere gjerne tok to prøver for sikkerhets skyld, mens de nå vet når det er nødvendig med en ny prøve. Noen forteller at det ikke var uvanlig at pasienter ble feilaktig innlagt på sykehus fordi analysesvarene deres var feil, forteller Fauli.

Spesialrådgiveren understreker at de sykehjemmene som allerede deltar i dag, ikke kan benytte seg av gratistilbudet, men må fortsette til selvkost. Gjennomsnittlig kostet det 10 000 kroner per år for deltakelse i NOKLUS i 2006.

Anbefalte artikler