Må finne løsning på turnus

Cecilie Bakken Om forfatteren
Artikkel

– Mange studenter er bekymret for turnuskapasiteten. Vi må finne en løsning, sier Einar Vie Sundal, leder for Norsk medisinstudentforening (Nmf).

Einar Vie Sundal. Foto Cecilie Bakken

Studentlederen sier at det er stort engasjement blant studentene når de diskuterer turnusplasser og faren for at det kan bli opptil ett års ventetid.

– Vi vil holde trykket oppe i denne saken, og samarbeide med Legeforeningen sentralt for å finne løsninger, sier han.

Ifølge Vie Sundal er det mange meninger om hvordan problemet med turnuskapasiteten kan løses, men han understreker at Nmfs oppgave blir å finne frem til et kompromiss som også sikrer at det faglige blir ivaretatt.

Lederen for medisinstudentene har en rekke saker på listen sin nå som et nytt studieår starter. En av disse er at norske studenter i utlandet kommer til Norge for å ta praksisperiodene underveis. Studentene skaffer seg som regel praksisplasser direkte gjennom leger på sykehus, utenom universitetssystemet.

– Siden studentene er avhengige av en ansvarlig lege når de deltar under operasjoner eller i mottak, kan det bli kø dersom antallet studenter fra norske universiteter og praktikanter fra utenlandsstudier blir for høyt på samme sykehus. De studerende i Norge har ingen fortrinnsrett. Vi må se videre på at slike praksisplasser ikke svekker undervisningen, sier han.

Savner tilbakemelding

Vie Sundal forteller at mange studenter i Norge føler de ikke får gode nok tilbakemeldinger på innsatsen sin under studiet.

– Mange medisinstudenter mener bestått eller ikke bestått, eller en prosentscore eller bokstav, blir en for generell klassifisering. Inntrykket er at studenter flest ønsker mer individuell, detaljert tilbakemelding på ferdigheter og prestasjon, mener han.

Nmf følger nå også med på erfaringene i Tromsø, hvor de tester ut hvordan det fungerer å bruke intervju ved opptak til medisinstudiet.

– Det blir spennende å se hvordan det fungerer, og hva de velger å legge til grunn ved utvelgelsen, sier Nmf-lederen.

Vie Sundal kan fortelle at de får mange henvendelser om lønn fra medlemmene når de jobber i helse- og omsorgssektoren utenom studiet.

– Mange lurer på hvor mye lønn de har rett på, og på hvorfor kompetansen de så langt har tilegnet seg, ikke regnes som ansiennitet. I Bergen har Nmf startet pleiemedhjelperkurs, som gir bedre startlønn enn den de som har jobbet der i flere år har, sier han.

En annen sak Vie Sundal er opptatt av, er at flere studenter skal kunne bruke sommerferien til å forske. – Vi vil gjerne ha på plass sommerstipendier som er uavhengige av forskerlinjen på studiet. Noen studenter kan være forskningsinteresserte, men de ønsker ikke å binde seg til å bruke lengre tid på studiene, sier han.

Kritisk til agenter

En situasjon som studentlederen ser med skjeve øyne på, er det stadig voksende antallet betalte formidlingsagenter som jobber for å få norske studenter til medisinstudier i andre land.

– Det er vokst frem en stor industri, hvor agentene tjener store penger på å få tak i studentene. Vi har sett til dels pågående markedsføring og at informasjonen ikke har stemt. Det er mye penger på spill her. Norske studenter er attraktive i utlandet ettersom Lånekassen i praksis blir garantist for universitetenes skolepenger så lenge studentene står på sine eksamener, sier han.

Einar Vie Sundal mener man nå må lage retningslinjer for denne type informasjon slik at den kan kvalitetssikres. Han oppfordrer studenter til å være kritiske til informasjonen som gis.

Anbefalte artikler