Serologisk testing ved mistanke om cøliaki

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Testing av antistoffer mot vevstransglutaminase i kombinasjon med typiske symptomer fanger opp alle cøliakitilfellene.

  Underdiagnostisering av cøliaki er et betydelig problem. Gullstandarden for å stille diagnosen er påvisning av totteatrofi i biopsi fra tynntarm. Mange som får påvist cøliaki, har tidligere vært undersøkt med gastroskopi uten at det er blitt tatt tynntarmsbiopsi. Hvordan bør pasienter som henvises til gastroskopi med tanke på cøliaki utredes?

  I en britisk studie var sensitiviteten 100 % for påvisning av sykdommen hos pasienter med vekttap, diaré eller anemi (høy risiko) samt positiv test for antistoffer mot vevstransglutaminase ved en retrospektiv analyse (1). Dette funnet ble verifisert i en prospektiv studie av 2 000 pasienter som ble henvist til gastroskopi, hvorav ca. 40 % hadde høy risiko for sykdommen og 3,9 % til slutt fikk påvist cøliaki. Positiv transglutaminasetest alene ga en sensitivitet på 90 % for diagnosen, mens slik test i kombinasjon med biopsi av alle i høyrisikogruppen fanget opp alle cøliakitilfellene.

  – Resultatene viser at blant pasienter som er henvist til gastroskopi, er det trygt å unnlate å ta tynntarmsbiopsi med tanke på cøliaki hos dem med lav risiko samt negativ vevstransglutaminasetest, sier professor Ludvig M. Sollid ved Immunologisk institutt, Rikshospitalet-Radiumhospitalet.

  – Det er verdt å merke seg at tynntarmsbiopsi er nødvendig for å stille cøliakidiagnosen blant pasienter med høy risiko og positiv vevstransglutaminasetest. Ca. 40 % av pasientene i denne kategorien viste seg ikke å ha cøliaki når de ble undersøkt med biopsi, sier Sollid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media