Nytt om navn

Gunn Marit Seberg Om forfatteren
Artikkel

Ny direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge

Tor Ingebrigtsen. Foto Helse Nord RHF

Tor Ingebrigtsen (f. 1963) har takket ja til stillingen som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og tiltrer omkring midten av august.

I en pressemelding fra sykehuset uttaler styreleder Johan Petter Barlindhaug følgende:

– Styret er fornøyd med prosessen og den grundige vurderingen av flere sterke søkere som har vært gjennomført. – Jeg er overbevist om at vi med dette valget får en svært dyktig administrerende direktør som kjenner utfordringene i Nord-Norge godt, sier styrelederen. Han understreker at de står overfor store utfordringer både økonomisk og faglig de nærmeste årene og at dette ikke blir noen lett jobb.

Ingebrigtsen har siden 2006 vært fagdirektør ved Helse Nord, og før det, fra 1998, var han avdelingsleder ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Han er utdannet lege ved Universitetet i Tromsø (UiTø) og var førsteamanuensis samme sted. Han ble dr.med. i 1998 på et tema om håndtering av lettere hodeskader og er spesialist i nevrokirurgi. Ingebrigtsen har tidligere arbeidet ved Rikshospitalet, Narvik sykehus og i Narvik kommune.

Kongelig heder til professor Lothe

Ragnhild A. Lothe (f. 1958) er tildelt Kong Olav Vs kreftforskningspris for 2007, skriver Rikshospitalet. Prisen er på 750 000 kroner og det er 16. gang Kreftforeningen deler ut prisen.

Lothe er leder for Avdeling for kreftforebygging ved Institutt for kreftforskning, Rikshospitalet-Radiumhospitalet. I tillegg er hun professor II ved Universitetet i Oslo og nestleder i Senter for kreft- og biomedisin. Senteret ble i fjor utnevnt til Senter for fremragende forskning (SFF).

Det er først og fremst forskning på tykktarmskreft, testikkelkreft og kreft i nervevev som har vært tema for Lothes forskningsinnsats. Hun har bygd opp et selvstendig forskningsmiljø, og forskningsgruppen har gjort nybrottsarbeid i bruken av såkalte molekylærbiologiske metoder. Gruppen samarbeider tett med både norske sykehus og sentrale internasjonale forskningsmiljøer.

Kongens gull til professor Kjekshus

John Karsten Kjekshus (f. 1936), pensjonert professor ved Rikshospitalet, er hedret med Kongens fortjenstmedalje i gull for sitt lange og omfattende medisinske forskningsarbeid. I tillegg har han hatt en pådriverrolle for å få brakt ny forskningsbasert viten inn i praktisk klinisk medisin, som igjen har bidratt til en stor forbedring av mange pasienters livssituasjon.

Ved overrekkelsen fortalte assisterende fylkesmann i Bærum, Rannveig Bjerkmo at han begynte sin forskerkarriere ved Ullevål universitetssykehus og fortsatte ved University of California, hvor arbeidet hans var konsentrert om reguleringen av blodgjennomstrømming i hjertet og faktorer som var avgjørende for hjertets surstoffbruk. Dette arbeidet brakte ny forståelse for viktigheten av oksygensparende tiltak ved akutte hjerteinfarkt.

Som ferdig spesialist i indremedisin og hjertemedisin ble Kjekshus overlege og sjef for Hjertemedisinsk seksjon ved Bærum sykehus i 1979. Fra 1984 til 1992 var han avdelingsoverlege for Medisinsk avdeling ved samme sykehus. I 1992 ble han utnevnt til professor ved Universitetet i Oslo og samtidig seksjonssjef for hjertemedisinsk fagområde ved Medisinsk avdeling B ved Rikshospitalet, til han gikk av med pensjon i 2006.

Årets forskningsgruppe

Professorene Amund Gulsvik (f. 1941), Per Bakke (f. 1956) og Ernst Omenaas (f. 1950), som leder forskningsgruppen The Bergen Respiratory Research Group, har fått tildelt prisen Årets forskningsgruppe ved Universitetet i Bergen. På Høyden skriver at gruppen, som ble startet i 1984, på kort tid har klart å bygge seg opp et internasjonalt godt renommé. De har gitt viktig ny kunnskap om forekomst, årsaker og forebygging av allergi, astma og kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) og dessuten vært viktig for utdanning av studenter, leger og forskere innen lungemedisin i 25 år.

Ny direktør ved Universitetet i Oslo

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe. Foto Sosial- og helsedirektoratet

Gunn-Elin Aa. Bjørneboe (f. 1956) er tilsatt som direktør ved Universitetet i Oslo. Hun overtar stillingen etter Hanne Harlem, som gikk av i mai i år.

Bjørneboe blir derved øverste administrative leder ved landets eldste og største universitet, med om lag 33 000 studenter og 6 000 ansatte, melder Universitetet i Oslo i en pressemelding.

Hun går fra stillingen som assisterende direktør i Sosial- og helsedirektoratet og har gjennom flere år også vært administrativ leder og direktør i tidligere Statens råd for ernæring og fysisk aktivitet.

Bjørneboe er utdannet lege ved Universitetet i Oslo, har medisinsk doktorgrad innen rusmiddel- og ernæringsforskning og innehar i dag en professor II-stilling ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Tromsø.

Hun har jobbet som lege i flere år, vært stipendiat ved Statens rettstoksikologiske institutt i Oslo og førsteamanuensis og forsker ved Institutt for ernæringsforskning ved Universitetet i Oslo.

Forskningsformidlingspris

Professor Ole Didrik Lærum (f. 1940) er tildelt årets pris for forskningsformidling ved Universitetet i Bergen, skriver På Høyden. I begrunnelsen påpekes det at Lærum har fått en fremtredende nasjonal og internasjonal posisjon gjennom populærvitenskapelig formidling av eget arbeid og at han har benyttet ulike medier, både bøker, foredrag, fjernsyn, radio og utstillinger.

Årets publikasjoner

To publikasjoner fra Universitetet i Bergen har fått heder for publisering i svært prestisjefylte, generelle medisinske tidsskrift, skriver på Høyden.

Helge Ræder (f. 1972) og medarbeidere ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen fikk presentert sin studie av en ny type diabetes i tidsskriftet Nature Genetics (2006; 38: 54 – 62). Den nye diabetesformen har sammenheng med svikt i den delen av bukspyttkjertelen som lager fordøyelsesenzym og som sørger for opptak av næringsstoffene i maten fra tarmen.

En publikasjon av Margaret Lin Veruki og kolleger ved Institutt for biomedisin, Universitetet i Bergen ble omtalt på lederplass i Nature Neuroscience (2006; 9: 1388 – 96). Artikkelen ga ny kunnskap om hvordan nerveceller kommuniserer med hverandre og kaster nytt lys over signalstoffet glutamats rolle i kommunikasjonen i synapser, spalten mellom to nerveceller.

Æresmedlemskap til norsk professor

Professor Per Lund-Johansen (f. 1931) ved Hjerteavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus er tildelt æresmedlemskap i European Society of Hypertension. Kun en håndfull forskere har tidligere mottatt denne utmerkelsen.

Lund-Johansen er spesialist i indremedisin og kardiologi, og en pioner innen norsk blodtrykksforskning. Gjennom en langtidsstudie over 30 år har Lund-Johansen vist hvordan hjertet og blodåresystemet endrer seg ved utviklingen av høyt blodtrykk. Han har også frembrakt viktige resultater om hvordan hjertet fungerer under belastning.

I tillegg har han vist at høyt blodtrykk svekker hjertets pumpefunksjon under muskelarbeid, heter det i en pressemelding fra Helse Bergen. Medikamentell behandling av høyt blodtrykk bygger i dag på denne kunnskapen; prinsippet om å redusere åremotstanden og avlaste hjertets arbeid.

Anbefalte artikler