Tema Utdanning og karriere

Artikkel

Legeutdanningen er en prosess som fortsetter gjennom hele yrkeskarrieren. I dette nummer av Tidsskriftet, ved starten av et nytt akademisk år, har vi samlet noen artikler om medisinsk utdanning og legers yrkeskarriere. Artiklene er redigert av Petter Gjersvik, Trine B. Haugen og Åslaug Helland.

Illustrasjon © Images.com/Corbis/SCANPIX

I dette nummeret

Anbefalte artikler