Les mer om ...

Artikkel

Utdanning og karriere

Har Oslo96 – den «nye» studieplanen i Oslo – hatt noen merkbar effekt på legers oppdatering og ferdighetsnivå? Nei, viser en ny studie. Universitetene må ha en langt mer aktiv rekrutteringspolitikk for å utjevne dagens skjeve kjønnsfordeling i toppstillinger innen klinisk akademisk medisin. Dette er konklusjonen i en undersøkelse av kvinnelige legers karriereutvikling. Mange legeforskere mener de er underbetalt og etterlyser tiltak for å rette på dette. Hvilken betydning har gode rollemodeller for rekrutteringen av leger til medisinsk forskning?

Turnustjenesten og tiden som spesialistkandidat er viktig for legers holdninger og karrierevalg. Blir denne tiden benyttet godt nok? Har medisinsk profesjonalitet for liten plass i utdanningen?

Forskning og forbilder

Medisinsk profesjonalitet

Turnustjenesten – tid for nytenkning

Har Oslo96-reformen hatt betydning for legers oppdatering og ferdighetsnivå?

Hvordan blir nyansatte leger tatt imot på barneavdelingene?

Kvinners karriereutvikling i klinisk akademisk medisin

Høyere lønn som stimuleringstiltak for vitenskapelig aktivitet?

Turnustjeneste er både læring og arbeid

Nye måter å påvise chlamydiasmitte på

Genital chlamydiainfeksjon er ofte asymptomatisk, særlig hos jenter, og forekomsten er økende. Kan selvprøvetaking basert på salg av testsett over Internett ha noe for seg for å fange opp smittede? Hva med urinbasert screening hos skoleelever?

Smittet med Chlamydia, men uten å vite det

Genital chlamydiainfeksjon blant elever i videregående skole

Nettbasert selvprøvetaking for påvisning av chlamydiainfeksjon

Chlamydiatest for hjemmebruk holder ikke hva den lover

Fødselsfistler

Vaginale fistler rammer de fattigste av de fattige, blant annet i Afrika. Medisinstudentenes humanitæraksjon er i år viet kvinner med slike fistler, som oftest oppstår i forbindelse med kompliserte fødsler eller brutale voldtekter. Over 25 000 kvinner er til nå operert ved fistelsykehuset i Addis Abeba, der man legger stor vekt på opplæring, opplysning og holdningskampanjer. To norske leger har vært på et studieopphold ved sykehuset.

Utdanning og ansvar

Hos verdens fremste fistelkirurger

Glukosamin virker ikke

Glukosamin burde aldri vært godkjent som legemiddel. Den økende bruken av peroralt glukosamin som behandling mot artrose skyldes intensiv markedsføring og offisielle terapianbefalinger. Midlet mangler vitenskapelig dokumentasjon av effekt.

Glukosamin – den store sukkerpillebløffen

Nye tider for medisinsk tidsskrift

Kroatias ledende medisinske tidsskrift er internasjonalt orientert, og redaksjonen er aktiv i internasjonale fora og i forskning om medisinsk publisering. Omstillingen fra kommunisttiden har ikke vært lett for kroatisk medisin. Det akademiske nivået er på vei oppover, og kravene til åpenhet og god forskningsetikk er i ferd med å bli mer respektert.

Med åpent vindu mot verden

Anbefalte artikler