Minileder

Forsidebildet

I dette nummeret

Nyheter

Inger Helene Vandvik
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Åslaug Helland
Trine B. Haugen
Oda Riska
Oda Riska
Erlend Hem
Preben Aavitsland
Åslaug Helland

Medisin og vitenskap

Lise Katrine Halvorsen
Serena Tonstad
Margit Brottveit
Knut E. A. Lundin
Karsten Myhre
Rune Eggum
Bjørn Lie
Hege Iveland
Irene Litleskare
Hege Salvesen Blix
Marit Rønning
Knut Eirik Eliassen
Arne Fetveit
Per Hjortdahl
Dag Berild
Morten Lindbæk
Dag Berild
Jon Birger Haug
Stig Harthug
Per Espen Akselsen

Perspektiv og debatt

Birger Valen
Olaf Gjerløw Aasland
Reidun Førde
Johanne Sundby
Christine Gaarder

Aktuelt i foreningen

Knut E. Braaten
Karsten Hytten

Oss imellom

Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring
Eline Feiring
Ivar Eikill
Herman Luhr
Emil Mohr
Asbjørn Aakvaag
Egil Haug

På tampen