Grunnforskning på immunapparatet

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Artikkelen er skrevet av åtte forskere fra USA, Tyskland og Norge.

Artikkelen er et samarbeid mellom University of Massachusetts Medical School, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og Ludwig-Maximilians Universität. Hoveddelen av arbeidet ble gjort i USA.

Eivind Ottersen Samstad er forskerlinjestudent ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, og den eneste norske forfatteren på artikkelen. Hans veileder er Terje Espevik. Samstad var våren 2008 ved University of Massachusetts Medical School med veiledning fra Eicke Latz, som er studiens sisteforfatter.


NOD-liknende reseptorer (NLR): En gruppe cytosoliske reseptorer med det fellestrekk at de er intracellulære sensorer for fare og stress. Danner caspaseaktiverende komplekser kalt inflammasomer.

Inflammasom: Multiproteinkompleks som medierer prosesseringen av interleukin-1β.

NALP3: Medlem av familien NOD-liknende reseptorer.

Caspase: Familie av cysteinproteaser involvert i apoptose, nekrose og inflammasjon.

Interleukin-1β: Proinflammatorisk cytokin som spiller en viktig rolle ved feber og infeksjon.

Anbefalte artikler