Legeforeningen i mediene

Artikkel

Myndighetene må satse på nett

Legeforeningen mener myndighetene må på banen for å sikre at sykehus og andre kan koordinere informasjonen sin over sikre nett. Per i dag vet ikke akuttlegene om du har diabetes, HIV eller andre tilleggsdiagnoser når de må opererer deg, fordi det ikke finnes et elektronisk system som gjør at de kan finne opplysningene dine fra andre sykehus. – Legeforeningen har i mange år engasjert seg i forhold til at alle som har behov for det i behandling av pasienter skal kunne ha tilgang når det er over et trygt nett, sa president Torunn Janbu til VG Nett.

(VG Nett 1.10. 2008)

Taper millioner på feilkoding

Bedre rutiner skal skaffe Haukeland minst ti ekstra millioner i kassen før året er omme. Kjell Vikenes, hovedtillitsvalgt for overlegene ved Haukeland mener det burde vært mulig å forenkle prosedyrene, slik at småfeil ikke får så stor betydning. – Mange leger er frustrerte over dette, sier han. Informasjonsdirektør Mona Høgli i Helse Bergen bekrefter at millionbeløp går tapt fordi mange leger koder for lite eller glemmer å påføre behandling som er gitt. – Det er nå arbeid i gang for å bedre systemene. På styremøte i Helse Bergen 25. september ble forbedring av rutinene på koding tatt opp som en egen sak i tilknytning til spareplanen som skal gjennomføres i løpet av året.

(Bergens Tidende 25.9. 2008)

Trener seg friskere på resept

Fastlegen ville hjelpe Egil Henriksen (54) ut av en lang sykmeldingsperiode, og skrev ut resept på trening. Leder av Allmennlegeforeningen, Jan Emil Kristoffersen, medgir at fastlegene i varierende grad er oppmerksomme på tilbudet, men han er ikke sikker på effekten av ordningen. Det kan stilles spørsmålstegn ved om dette er riktig bruk av offentlige midler, eller om det hadde være like samfunnsnyttig å tilrettelegge for fysisk aktivitet gjennom for eksempel flere sykkelstier, helsepolitisk riktig prising av matvarer og kroppsøving hver dag i grunnskolen, sier Kristoffersen.

(Drammens Tidende 30.9. 2008)

Anbefalte artikler