Spesialforening i vekst med ambisjoner

Lise B. Johannessen Om forfatteren
Artikkel

– Idrettsmedisinen som fag er avhengig av en tverrfaglig tilnærming, både innen bredde- og toppidretten, og et godt resultat avhenger av gode fagpersoner i hele denne behandlingskjeden.

Terje M. Halvorsen leder Norsk Idrettsmedisinsk Forening. Foto Norsk Idrettsmedisin

Det sier Terje M. Halvorsen. Han leder Norsk Idrettsmedisinsk Forening (NIMF), en spesialforening i Legeforeningen.

– Mange opplever at idrettsmedisinen oftest dreier seg om lidelser innen muskel- og skjelettapparatet. Dette kan ha sammenheng med at mediene oftest setter søkelyset på dette fagområdet. Norsk Idrettsmedisinsk Forening preges imidlertid av flerfaglighet, og medlemmene innehar ulike type spesialiteter som bl.a. allmennmedisin, fysikalsk medisin og rehabilitering, ortopedi, indremedisin, pediatri, nevrokirugi, revmatologi og psykiatri, forteller han.

Kunnskapsformidling

– Foreningens medlemmer har god erfaring med idrettens positive effekter på den enkeltes helse, i alle fall opp til et visst idrettslig nivå, sier Halvorsen. – Fysisk inaktivitet og livsstilssykdommer har blitt et økende problem i verden, og denne problematikken er nå også tydelig i Norge. NIMF ser det som naturlig at vi er engasjert i hvordan dette problemområdet bør tilnærmes, og hvordan vi kan iverksette tiltak for å redusere og stoppe denne utviklingen. Helse og livsstilssykdommer er problemområder som det må arbeides med i tverrfaglige team, understreker han.

– Vi er opptatt av å bringe kunnskap om forebygging og behandling av sykdommer og skader ut i breddeidretten, i tillegg til antidopingarbeid og ernæring, sier Halvorsen. Mange av medlemmene er foreldre som underviser og gir informasjon innen disse emnene til idrettslagene som barna er medlemmer av, sier han.

NIMF er også delaktig i frivillig undervisning av medisinstudenter. Erfaringen er at undervisningen av lidelser innen muskel- og skjelettapparatet, teoretisk, og spesielt praktisk, er for liten under medisinstudiet, særlig med tanke på at en meget stor del av pasientene i primærhelsetjenesten har muskel- og skjelettplager. – Vi ser det derfor som naturlig at vi kan bidra faglig med undervisning av våre kommende kolleger, sier han.

Idrettslege NIMF

Idrettsmedisin er ingen spesialitet i Norge, men det finnes en autorisasjon som «Idrettslege NIMF». For å få rett til å benytte denne tittelen må søkerne godtgjøre at de fyller en rekke krav. Kriteriene for godkjenning finnes på NIMFs Internettsider. Autorisasjonen krever bl.a. obligatoriske universitetskurs i idrettsmedisin. Disse er delt i to og kombinerer teori og praktisk klinisk undersøkelse. – Kjennskap til regelverket til Antidoping Norge/WADA er også svært viktig for alle leger som får en idrettsutøver på kontoret, uavhengig av nivået innen idretten. Erfaringen er dessverre at en god del leger ikke kjenner dette regelverket godt nok og gir utøvere medisiner som krever «forenklet fritak eller ordinært fritak», sier Halvorsen.

Spiller på lag

– Få av våre fagpersoner innehar løsninger på alle problemer hos våre utøvere/pasienter. Som ellers i store deler av idretten så gjelder det «å spille på lag», sier Halvorsen. Han forteller at foreningen derfor har nær tilknytning til fagmiljøer innen fysiologi, ernæring, antidopingarbeid etc. – Med godt samarbeid blir det en naturlig «flyt» for den skadde/syke utøveren fra diagnostikk, behandling, rehabilitering og «tilbake til idrett», fastslår han.

NIMF har gjennom årene utviklet seg til å være en forening hvor vitenskapelig arbeid og erfaring vektlegges. I 1986 ble stiftelsen Fondet til Fremme av Idrettsmedisin og Idrettsfysioterapi i Norge stiftet. Formålet er å øke og utbre kunnskaper innenfor det idrettsmedisinske og idrettsfysioterapeutiske fagområde, samt å fremme utdanning av leger og fysioterapeuter i idrettsmedisin og idrettsfysioterapi.

NIMF har et nært samarbeid med Faggruppen for Idrettsfysioterapi (FFI), og sammen har de ansvaret for den årlige idrettsmedisinske høstkongressen. Det faglige nivået er høyt, og det inviteres nasjonale og internasjonale topp kvalifiserte foredragsholdere til kongressene. Hvert fjerde år arrangeres den som en skandinavisk kongress. I år finner denne sted i Stavanger fra 6. – 9.11. 2008. En av foreleserne er Bjørn-Inge Larsen, direktør i Helsedirektoratet. Han vil snakke om den neste generasjon nordmenn, fysisk inaktivitet og fremtiden. Den faglige delen er lagt opp med flere parallelle sesjoner. Blant temaene finner man bl.a. trening under kreftbehandling, hjerte-screening blant sportsutøvere i skandinaviske land, kronisk smertefulle sener og helse og livsstil.

Ytterligere informasjon om foreningen og dens aktiviteter finnes på www.idrettsmedisin.org. Her finner man også medlemsbladet Norsk Idrettsmedisin.

Anbefalte artikler