()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Mange sykehjemspasienter med alvorlig demens får for dårlig smertebehandling.

  – Årsaken er trolig at de ikke klarer å formidle til pleiepersonalet at de har vondt, sier Bettina Sandgathe Husebø.

  På grunn av alder og sammensatte sykdommer lider mange sykehjemspasienter av vedvarende, underdiagnostisert og ofte mangelfullt behandlet smerte, som fører til inaktivitet, depresjon og redusert livskvalitet. Dette gjelder særlig pasienter med alvorlig demens og kombinert Alzheimers sykdom og vaskulær demens. Likevel får disse pasientene mindre smertestillende medikamenter enn ikke-demente, ifølge Husebø. I sitt doktorgradsarbeid har hun blant annet utviklet et evalueringsinstrument til bruk for pleiepersonell, MOBID-2 Pain Scale, som er prøvd ut ved Bergen Røde Kors Sykehjem.

  – Målet med MOBID-2 er å finne ut hvorvidt, og hvor, demenspasienter har vondt. Det baserer seg på observasjon av smerteatferd ved bevegelse av ulike kroppsdeler i tillegg til atferd som kan forklares med smerter i indre organer, hode og hud. For å bruke MOBID-2 under morgenstellet trenger personalet kort og standardisert opplæring. Testingen tar rundt fem minutter og bidrar til økt oppmerksomhet overfor pasientens smerteproblemer. Resultater må diskuteres tverrfaglig, men legen har ansvaret for kompetent smertebehandling, sier hun.

  Husebø disputerte for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen 12.6. 2008 med avhandlingen Assessment of pain in patients with dementia.

  Ordforklaring

  MOBID-2: Mobility-Observation-Behavior-Intensity-Dementia Pain Scale

  Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 2412

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media