KUNNGJØRINGER

Artikkel

Godkjenning av utdanningsinstitusjoner

I tråd med Legeforeningens anbefaling har Helsedirektoratet vedtatt følgende:

Helse Sunnmøre HF godkjennes som utdanningsinstitusjon i gruppe II for inntil 18 måneders tjeneste i relasjon til spesialistreglene i bryst- og endokrinkirurgi for tjeneste ved Ålesund sjukehus.

Vedtaket gjelder fra 15.9. 2008

Sykehuset Østfold godkjennes som gruppe II-utdanningsinstitusjon i bryst- og endokrinkirurgi i relasjon til spesialistreglene for denne spesialiteten.

Vedtaket gjelder fra 10.9. 2008

Anbefalte artikler