Jakten på den etiske stamcelleforskningen

Berge Solberg Om forfatteren
Artikkel

Østnor, L

Stem cells, human embryos and ethics

Interdisciplinary perspectives. 255 s, tab, ill. Berlin: Springer, 2008. Pris EU 30

ISBN 978-1-4020-6988-8

I januar 2005 ble en gruppe norske forskere portrettert i Vårt Land under overskriften Kva er verdien av eit befrukta egg? Gruppen hadde nylig fått forskningsmidler og målet var «å komme et steg videre i avklaringen av den moralske statusen til embryoet,» uttalte prosjektleder Lars Østnor den gang. Tre og et halvt år senere foreligger boken Stem cells, human embryos and ethics.

Professor Lars Østnor ved Menighetsfakultetet er redaktør. Foruten en oppsummering av prosjektgruppens forhold til embryoets moralske status og etisk forsvarlig stamcelleforskning består boken av 16 kapitler med bidragsytere fra fjern og nær. Det er solide navn på forfatterlisten. I tillegg til norske, tyske og amerikanske filosofer og teologer, finner vi flere spennende bidrag fra det norske stamcelleforskningsmiljøet.

Prosjektgruppens fellesuttalelse er trolig den minst interessante delen. Lite overraskende kom man ikke frem til enighet om embryoets moralske status i gruppen. Posisjonene som står mot hverandre, er nokså forutsigelige. Derimot har man betydelig mer utbytte av de andre kapitlene. Dels får man oppdatert kunnskap om stamcelleforskningens fortid og sannsynlige fremtid. Dels får man en rekke ulike og spennende filosofiske og teologiske perspektiver på embryonal stamcelleforskning.

Hovedtyngden av bidragene er av kritisk karakter, hvor jakten på den etisk forvarlige stamcelleforskningen står sentralt. Finner man ikke den alternative kilden til det menneskelige embryoet blant dagens muligheter, så kan man forsøke å skape den: her er nemlig også et bidrag fra William Hurlbut, amerikaneren som ble verdenskjent for sin artikkel om «Altered nuclear transfer» (ANT). Stamcelleetikken kan løses, i Hurlbuts øyne, ved å høste stamceller fra «embryoer» skapt uten CDX2-genet. Da vet man med sikkerhet at disse ikke har potensial til å bli til mennesker!

Ikke bare skeptiske stemmer til embryonal stamcelleforskning kommer til uttrykk. Her er det også tekster som bl.a. ser en etisk relevant forskjell mellom embryoer som er tenkt plassert i en livmor og de som aldri er tiltenkt det. Det er noen som forsvarer forskning på embryoer innen 14 dager etter befruktning ut fra argumentet om manglende individuering. Teologiske argumenter presenteres nyansert og godt og viser frem spennvidden av posisjoner innenfor kristendommen. Sånn sett har Lars Østnor klart å sette sammen en bok som både gir leseren kunnskap om stamcelleforskning som sådan og om en rekke ulike etiske perspektiveringer av denne forskningen. Leseren sitter neppe igjen med et klart svar på embryoets moralske status. Men en rekke svaralternativer foreligger. Av den grunn burde dette være spennende lesing for alle som interesserer seg for et av de mest kontroversielle temaene innen medisinsk forskning i verden i dag.

Anbefalte artikler