Krever likeverdig medisinsk tilbud i Helse Midt-Norge

Knut E. Braaten Om forfatteren
Artikkel

Et likeverdig medisinsk tilbud og tettere samarbeid mellom primærleger og helseforetak var blant temaene på årsmøtet i Møre og Romsdal legeforening i september.

– Det er ikke rimelig at byggekostnadene ved St. Olavs Hospital i Trondheim skal føre til reduksjon i tilbudet til pasientene i Møre og Romsdal, sier Ottar Grimstad, leder i Møre og Romsdal legeforening.

Foreningens årsmøte i Molde 16.9. 2008 hadde mange viktige temaer til diskusjon, bl.a. diskuterte man regional ressursfordeling. Årsmøtet vedtok følgende uttalelse:

«Møre og Romsdal legeforening vil understreke at alle deler av regionen må sikrest et likeverdig medisinsk tilbud. Økonomiske beslutninger og ressursfordeling må følge av gode prosesser der alle deler av regionen er involvert og konsekvensene klarlagte.»

Årsmøtet vedtok også en uttalelse om bedre samarbeid mellom primærleger og helseforetak.

Møre og Romsdal legeforening mener at det må etableres gode systemer for at primærleger kan være med å påvirke utviklingen av tilbud ved helseforetakene i den retningen pasienten er best tjent med.

– I den sammenheng vil vi sterkt understreke praksiskonsulentordningens viktige funksjon for å bedre samhandling mellom sykehus og primærleger, sier Ottar Grimstad, og legger til at det dessuten bør utvikles samarbeidsfora mellom helseforetakene og primærlegene.

Anbefalte artikler