Inger Helene Vandvik Om forfatteren
Artikkel

Hypnoterapi har god effekt ved blant annet astma, migrene, irritabel tarm og smerter hos barn og unge.

Kunnskap om hypnoterapi for å understøtte behandling ved barnepsykiatriske tilstander er lite utbredt. I 2004 publiserte vi en artikkel i Tidsskriftet om hypnoterapi ved behandling av sengevæting. Etter dette fikk vi over 700 forespørsler om hjelp fra leger og foreldre (1). Det var dessverre ikke ressurser til å hjelpe alle.

Metaanalyser og oversiktsartikler har vist at hypnoterapi er virksomt for barn med bl.a. astma, migrene, irritabel tarm, kroniske og akutte smerter samt ved smertefulle prosedyrer. I en ny oversiktsartikkel har vi undersøkt dokumentasjonen for bruk av og fordeler ved hypnoterapi ved ulike barnepsykiatriske tilstander basert på litteratursøk i PubMed, PsychInfo og Cochrane-databasene (2).

Søket ga 57 artikler. I hovedsak var dette kasusbeskrivelser med 2 – 60 pasienter. Disse viste at hypnoterapi kan være nyttig ved et vidt spekter av problemområder og spesielt verdifullt ved angst og traumerelaterte tilstander. Hypnoterapi kan også ha en fasiliterende rolle ved kognitiv atferdsterapi og familieterapi. Kunnskap om hypnose og hypnoterapi er utvilsomt viktig for å understøtte den terapeutiske relasjon, kommunikasjon og pasientens mottakelighet i belastende situasjoner.

Det er behov for kvalitative og kvantitative studier for å avklare hypnoterapiens plass i barne- og ungdomspsykiatri. I 2009 vil Regionsenter for barn og unges psykiske helse tilby en ettårig utdanning i klinisk hypnose for leger og psykologer.

Anbefalte artikler