Publisering og registrering av forskning

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Kliniske studier startet etter 1.7. 2005 må være registrert i et offentlig tilgjengelig register for å kunne bli vurdert for publisering, både i Tidsskriftet og i en rekke andre medisinskvitenskapelige tidsskrifter. Nå krever ny amerikansk lovgivning at også resultatene av studiene registreres (http://prsinfo.clinicaltrials.gov/fdaaa.html). Nøyaktig hvordan dette skal gjøres, hvilke studier det vil gjelde og hvordan dette vil innvirke på senere publisering av resultatene, er foreløpig uklart. Men det er viktig at alle som er i gang med eller planlegger klinisk forskning, holder seg oppdatert om hvilke regler som gjelder. I forfatterveiledningen på www.tidsskriftet.no vil vi tilstrebe å være à jour med reglene.

Anbefalte artikler