Minneord

Artikkel

Vår tidligere kollega og sjef, avdelingsoverlege Hans Klausen, døde 11.9. 2008, 78 år gammel.

Klausen avla medisinsk embetseksamen i 1957 og ble spesialist i kvinnesykdommer og fødselshjelp i 1969. Som lege sørget han for å skaffe seg bred medisinsk erfaring, spesielt gjennom arbeidet ved Sentralsykehuset i Akershus (1964 – 71) og ved Radiumhospitalet (1971 – 73), før han i 1974 startet sitt virke ved Sentralsykehuset i Vestfold.

Fra 1982 og til han pensjonerte seg i 1999 var han sjef for Kvinneklinikken ved sykehuset i Tønsberg. For sin betydelige arbeidsinnsats mottok han i 1999 Kongens fortjenstmedalje i sølv.

Hans Kristian Klausen var, ved siden av sykehusarbeidet, en aktiv samfunnsborger. Han var leder for Norsk gynekologisk forening i 1980 – 82 og bystyremedlem i Tønsberg i årene 1980 – 83.

Han var kjent som en dyktig fagmann som tok seg av sine pasienter på en meget omsorgsfull måte. Han var alltid korrekt og nøye i sin yrkesutøvelse og i sin lederfunksjon ved sykehuset. Under hans år som leder gjennomgikk Kvinneklinikken en stor utbygging og en rivende faglig utvikling innenfor ultralyd i fødselshjelpen og nye operasjonsmetoder i gynekologien. Han kunne nok fremstå som reservert, men vi kjente ham som en åpen, interessert kollega med evne til å formidle gode historier når situasjonen lå til rette for dette.

Vi savner vår kollega og venn og lyser fred over hans minne.

Kollegene ved Kvinneklinikken, Sykehuset i Vestfold

Anbefalte artikler