Fiskeolje reduserer dødelighet ved hjertesvikt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Fiskeolje reduserer dødelighet og risiko for innleggelser av kardiovaskulære årsaker blant pasienter med symptomatisk hjertesvikt. Det viser en ny studie.

Fiskeolje er gunstig ved hjertesvikt. Illustrasjonsfoto Colourbox

Studien omfattet 7 000 pasienter med hjertesvikt i NYHA-klasse 2 – 4 (1). Pasientene var rekruttert fra 357 italienske sentre og var i gjennomsnitt 67 år gamle. Pasientene ble randomisert til enten placebo eller 1 g omega-3-flerumettede fettsyrer daglig.

Etter om lag fire års oppfølging var mortaliteten lavere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (27 % mot 29 %; p = 0,04). Kardiovaskulær mortalitet eller innleggelser av kardiovaskulære årsaker var også lavere i intervensjonsgruppen enn i kontrollgruppen (57 % mot 59 %; p = 0,009). I absolutte tall tilsvarer dette at man må behandle 56 pasienter i fire år for å unngå ett dødsfall. De hyppigste bivirkningene i begge grupper var gastrointestinale (3 % i hver gruppe).

– En tidligere undersøkelse har vist at et tilskudd med fiskeolje reduserer mortaliteten hos pasienter med iskemisk hjertesykdom. Denne nye undersøkelsen dokumenterer at det også gjelder for pasienter med hjertesvikt. Nå er det viktig å få dette implementert i klinisk praksis. Alle pasienter bør få 1 g fiskeolje daglig, sier Arne V. Astrup ved Institut for Human Ernæring, Københavns Universitet til Ugeskriftet (2).

Anbefalte artikler