Doktoravhandlinger

Artikkel

Universitetet i Oslo

Paal Fr. Brunsvig, ph.d. New diagnostic and therapeutic approaches in non-small cell lung cancer. Utgår fra Radiumhospitalet. Disputas 26.9. 2008.

Bedømmelseskomité: Heine Høi Hansen, Rigshospitalet, København, Marit Jordhøy, Sykehuset Innlandet, Divisjon Gjøvik, og Odd Geiran, Rikshospitalet.

Veileder: Steinar Aamdal.

Sigrid Ødegård, ph.d. Disease course of rheumatoid arthritis (RA) in a 10-year perspective. Utgår fra Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. Disputas 17.9. 2008.

Bedømmelseskomité: Mikkel Østergaard, Reumatologisk-geriatrisk afdeling, Hvidovre Hospital, Danmark, Berit Flatø, Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, og Lars Nordsletten, Ortopedisk klinikk, Ullevål universitetssykehus.

Veiledere: Till Uhlig og Tore K. Kvien.

Anne-Marie Aas, ph.d. Lifestyle intervention and insulin in the treatment of type 2 diabetes. The effect of different treatment modalities on body weight and cardiovascular risk. Utgår fra Avdeling for klinisk ernæring, Aker universitetssykehus, og Diabetesforskningssenteret ved Aker universitetssykehus og Ullevål universitetssykehus. Disputas 18.9. 2008.

Bedømmelseskomité: Kjeld Hermansen, Medicinsk-endokrinologisk afdeling C, Århus Universitetshospital, Danmark, Serena Tonstad, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo, og Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Kåre I. Birkeland.

Agate Noer, ph.d. Epigenetic makeup of lineage-specific genes in mesenchymal stem cells from adipose tissue. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for biokjemi. Disputas 3.10. 2008.

Bedømmelseskomité: Maurizio Zuccotti, Dipartimento di Biologia Animale, universitetet i Pavia, Italia, Reidunn Aalen, Institutt for molekylær biovitenskap, Universitetet i Oslo, og Arne Klungland, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Veileder: Philippe Collas.

Simen Gylterud Owe, ph.d. Elements of glutamate release, action and reuptake. Utgår fra Institutt for medisinske basalfag, Avdeling for anatomi. Disputas 3.10. 2008.

Bedømmelseskomité: Menno P. Witter, Institutt for nevromedisin Kavli Institute for Systems Neuroscience and Centre for the Biology of memory, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Boris Barbour, Laboratoire de Neurobiologie, ESN, Paris, og Paul Heggelund, Avdeling for fysiologi, Universitetet i Oslo.

Veileder: Linda Hildegard Bergersen.

Paul Johansson, ph.d. Moderators and mediators in dynamic psychotherapy. Utgår fra Institutt for psykiatri, Seksjon Vinderen. Disputas 26.9. 2008.

Bedømmelseskomité: Bengt Åke Armelius, Institutionen för psykologi, Umeå universitet, Lars Weisæth, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo, og Ulrik Fredrik Malt, Institutt for psykiatri, Universitetet i Oslo.

Veileder: Per Høglend.

Universitetet i Bergen

Universitetet i Bergen

www.uib.no/info/dr_grad/

Ingeborg Winge, ph.d. Human tryptophan hydroxylase 2; regulatory properties and characterization of missense variants involved in neuropsychiatric disorders. Utgår fra Institutt for biomedisin. Disputas 30.9. 2008.

Christian von Plessen, ph.d. Improving chemotherapy for patients with advanced non-small cell lung cancer. Evidence, particular context and results. Utgår fra Institutt for indremedisin, Seksjon for lungesykdommer, og Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus. Disputas 16.9. 2008.

Anbefalte artikler