Hvorfor ikke «biologika»?

Eli J. Nordal Om forfatteren
Artikkel

Ved introduksjon av nye legemidler kommer behovet for nye betegnelser.

I løpet av de siste ti år er det tatt i bruk TNF-α-hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler i behandling av pasienter med kroniske lidelser innen gastroenterologi, revmatologi og dermatologi. Disse medikamentene er hyppig omtalt i Tidsskiftet, sist i nr. 15/2008 der et nasjonalt register for slik behandling er foreslått opprettet (1). I skrift og tale er de aktuelle preparatene omtalt som «biologiske legemidler» eller «såkalte biologiske legemidler» (1). Det har manglet en norsk term som er enkel og presis nok til å erstatte disse tungvinte formuleringene, og «biologics» burde vi klare oss uten i norsk tekst og tale.

I ulike fora har jeg tatt til orde for betegnelsen «biologika» (entall: biologikum) som kunne fungere i norsk språk som en parallell til «antibiotika» og alle andre typer «farmaka». Forslaget er herved presentert for Tidsskriftets lesere.

Anbefalte artikler