Diaré er fortsatt en dødelig utfordring

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Ny metode for analyse av alvorlige og utbredte sykdommer.

Årlig dør ti millioner barn under fem år av sykdommer som lett kan behandles og forebygges. En nylig publisert studie fra WHO viste at 19 % av disse dødsfallene skyldes diarésykdom, at 78 % av dem skjer i Afrika og Sørøst-Asia, og at 73 % av tilfellene finner sted i 15 land, bl.a. India og Kina (1).

– En gruppe i WHO har utviklet en ny metode som også kan benyttes på andre sykdomsgrupper. Det gjør at man kan lage epidemiologiske kart over ulike land og områder, studere den innbyrdes betydningen av store sykdomsgrupper i forskjellige regioner og ut fra det foreta helsepolitiske prioriteringer, sier barnelege Arne K. Myhre ved St. Olavs Hospital.

– Tallene bekrefter at diarésykdommer fremdeles påvirker småbarnsdødeligheten sterkt og har stor betydning for den globale barnehelsen. De kan forebygges og behandles med meget enkle midler. Tilgang på rent vann og toaletter er en enkel, billig og effektiv medisin. Det samme er salt-sukker-oppløsninger. Betydningen av rask næringstilførsel er sterkt fokusert, og man har sett positive effekter av sinktilskudd. Rotavirusvaksinen er nå et faktum, slik at registeret for forebygging og behandling av diarésykdom er blitt større, men også dyrere. Gode epidemiologiske verktøy til bruk i beslutningsprosessen vil av den grunn være nyttig.

Resultatene er også relevant for nordmenn, siden økt mobilitet fører mennesker fra de nevnte områdene til oss samt at flere nordmenn selv reiser dit. Kunnskap om internasjonal helse er dessuten viktig for å skape en global solidaritet i forhold til ressursfordeling, sier Myhre.

Anbefalte artikler