I neste nummer:

Artikkel
  • Tema: Antibiotika og resistens

  • Hjemmefødsler

  • Praksisperiode i allmennmedisin

  • Platehemmere og endoskopi

  • Stråleskjerming ved CT

  • Helseovervåking

Anbefalte artikler