Nytt om navn

Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring, Eline Feiring Om forfatterne
Artikkel

Internasjonal pris til Saugstad

Ola Didrik Saugstad. Foto Rikshospitalet

Ola Didrik Saugstad (f. 1947) ved Pediatrisk forskningsinstitutt, Universitetet i Oslo, er tildelt Maternité Prize, Europas høyeste rangerte pris innen nyfødtmedisin. Prisen er blitt delt ut av European Association of Perinatal Medicine siden 1976, og i år tildeles den Saugstad for hans mangeårige og banebrytende arbeid innen feltet.

Saugstad har vært tilknyttet Rikshospitalet i hele sin 30 år lange karriere, og har blant annet funnet at dødeligheten går ned med hele 40 % dersom det brukes vanlig luft istedenfor ren oksygen ved gjenoppliving av nyfødte. Dette har ført til at Verdens helseorganisasjon forandret sine retningslinjer og nå anbefaler bruk av vanlig romluft ved gjenoppliving av nyfødte, skriver Rikshospitalet.

Saugstad var grunnlegger og første leder av Norsk Perinatalmedisinsk forening og har vært president i European Association of Perinatal Medicine. Han har dessuten skrevet en rekke vitenskapelige artikler og har mottatt flere nasjonale og internasjonale priser.

Polsk heder til norsk professor

Steinar Hunskår (f. 1956), professor ved Universitetet i Bergen, har fått den polske Hippokrates-statuetten. Dette er den høyeste utmerkelsen fra den polske allmennlegeforeningen, Polish Family Medicine Society.

Hunskår har samarbeidet med Institutt for allmennmedisin ved Wroclaw Medical University siden 1999, han har støttet oppbyggingen av akademisk allmennmedisin i Wroclaw og har medvirket ved en rekke vitenskapelige møter i Polen som foreleser. Gjennom sin egen forskning på urinveislidelser har han gitt støtte til kongressreiser, kurs, utveksling og prosjekter for polske forskere. Han er dessuten medlem i redaksjonskomiteen for det polske vitenskapelige tidsskriftet FamilyMedicine & Primary Care Review, skriver På Høyden.

Huskår er tidligere tildelt blant annet Meltzerprisen for unge forskere, den store nordiske forskerpris fra Magda og Svend Aage Friederichs mindelegat i Danmark, og Nidarosprisen.

Thyra-prisen til Bjøro

Trine Bjøro (f. 1955), avdelingssjef ved Avdeling for medisinsk biokjemi og leder for Cancer Thyreoidea-programmet ved Rikshospitalet, er tildelt Thyra-prisen, Norsk Thyreoideaforbunds stoffskiftepris. Hun får prisen, som er på 10 000 kroner, for sin innsats for å fremme thyreoideasykes sak.

Bjøro er i fagmiljøet kjent som en pådriver for mer forskning om stoffskiftesykdommer, og har bidratt til å øke kunnskapene om disse sykdommene og kreft i skjoldkjertelen, heter det i en pressemelding.

Professoren har vært prosjektleder for thyreoideadelen av Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT), hun er veileder for flere stipendiater i thyreoideasykdommer og med i flere relevante arbeidsgrupper. Hun har også bidratt til en bok og har publisert en rekke fagartikler innen feltet.

Kreftforskningspris til Fosså

Professor Sophie D. Fosså (f. 1941) ved Radiumhospitalet er tildelt Prostatakreftforeningen PROFOs forskningspris for 2008. Hun får prisen for sin omfattende innsats i kampen mot kreft i Norge.

Fosså har jobbet ved Radiumhospitalet i 40 år og er i dag professor og forskningssjef ved Nasjonalt kompetansesenter for langtidseffekter etter kreftbehandling. Hennes forskning og kliniske arbeid har i hovedsak vært innenfor urologiske kreftsykdommer. Hun er blant Norges mest produktive forskere, med over 600 artikler publisert i vitenskapelige tidsskrifter, skriver Rikshospitalet. Hun har mottatt en rekke priser tidligere, blant annet Kong Olav Vs Kreftforskningspris i 1997.

PROFOs forskningspris er på 50 000 kroner, hvorav halvparten kommer fra Kreftforeningen.

EU-millioner til norsk forsker

Ayumu Tashiro ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets Senter for hukommelsesbiologi får rundt 1 million euro (ca. 8,2 millioner kroner) fra det europeiske forskningsrådet ERC. Pengene skal brukes til å forske på hvilken rolle nyfødte nerveceller i voksne hjerner spiller for hukommelse og læring. Midlene fordeles over en femårsperiode.

Tashiro er ifølge Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i gang med å bygge opp et viruslaboratorium der han og kollegene blant annet skal studere hva som skjer med forsøksrotters hukommelse når bestemte nervecellers kommunikasjon slås av og på.

Anbefalte artikler