Minileder

Charlotte Haug

Forsidebildet

Harald Reiso

I dette nummeret

Nyheter

Åslaug Helland
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Oda Riska
Trine B. Haugen
Oda Riska
Åslaug Helland
Erlend Hem
Preben Aavitsland

Medisin og vitenskap

Jon-Magnus Tangen
Yngvar Fløisand
Jenny Foss-Abrahamsen
Einar Haukås
Inger Anne Næss
Tove Skjelbakken
Henning Onarheim
Anne Berit Guttormsen
Einar Eriksen
Peter Scott Munk
Cord Manhenke
Stein Ørn
Ole Jacob Greve
Unn Ljøstad
Åse Mygland
Helga Arianson
Kari Tove Elvbakken
Kirsti Malterud
Arne Helland
Svein Skjøtskift
Martin Wilhelm Kurz
Thomas Rudolph
Gabriele Arendt
Elisabeth Farbu
Åse Mygland
Unn Ljøstad

Perspektiv og debatt

Olav Dalgard
Inger Sofie Samdal Vik
Kjell Skaug
Tore W. Steen
Trond Ali Linstad
Mahmood Amiry-Moghaddam
Berit Oddny Riksheim
Wenche Sletbakk Vie
Nina Gade Christensen
Kristin Moberg Aakre
Sverre Sandberg
Marit Tveito
Inger Frogg Jørgensen
Torgeir Bruun Wyller
Olav Flaten
Trygve Holmøy

Aktuelt i foreningen

Lisbet T. Kongsvik
Cecilie Bakken
Ellen Juul Andersen
Ellen Juul Andersen
Anne Winsnes Rødland

Oss imellom

Arne Fredrik Clausen
Trygve Sund
Guri Rørtveit
Tone Smith-Sivertsen
Ivar Sjaastad
Helga Sanner
Randi Brendbekken
Tone Norby Bjørgo

På tampen

Janne Haaland Matlary