Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Vaksinasjonsdekningen i Europa og Australia er ikke god nok.

Verdens helseorganisasjons mål om et meslingfritt Europa innen 2010 forutsetter at medlemsstatene har en vaksinasjonsdekning på minst 95 % for to doser av meslingvaksine. Australia og 17 europeiske land har gjennomført store seroepidemiologiske studier for å skaffe oversikt over immuniteten mot meslinger i befolkningen (1).

Bare sju av landene tilfredsstilte kravene til WHO. Noen land hadde betydelig lavere immunitet i befolkningen enn den offisielle vaksinasjonsdekningen skulle tilsi, og det var tydelig svikt i immuniteten blant eldre aldersgrupper.

– Jeg er overrasket over at Norge ikke er med i denne undersøkelsen, sier overlege Svein A. Nordbø ved St. Olavs Hospital. Folkehelseinstituttet har i mange år overvåket immuniteten mot influensa A- og B-virus i tilfeldige sera fra hele befolkningen og kunne lett ha brukt det samme materialet for å kartlegge status for immuniteten mot meslinger.

Data fra Nasjonalt vaksinasjonsregister i 2006 viste en variasjon i vaksinasjonsdekningen for MMR-vaksine på 91 – 93 %. Ubegrunnet skepsis til vaksinen i deler av befolkningen har medvirket til utilstrekkelig vaksinasjonsdekning i mange land.

I 2007 var det flere utbrudd av meslinger i Europa. I Norge var det et utbrudd blant uvaksinerte barn av irske gjestearbeidere, men det var ingen norske statsborgere blant de 18 meldte tilfellene (2). For å nå målet anbefaler WHO at helsemyndighetene øker innsatsen for å oppnå bedre vaksinasjonsdekning blant barn og iverksetter vaksinasjonskampanjer rettet mot enkelte grupper av eldre i noen land, sier Nordbø.

Anbefalte artikler