()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo

  Universitetet i Oslo
  Universitetet i Oslo

  David Glenn Lawyer, Ph.D. Machine learning as a statistical tool in schizophrenia research. Utgår fra Institutt for psykiatri, Det medisinske fakultet. Disputas 10.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Thomas Nichols, GlaxoSmithKline Clinical Imaging Centre, London, England, Asta Håberg, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og Arnstein Finset, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Ingrid Agartz.

  Jane Dullum, dr.polit. Fra oppbevaring til risikohåndtering? Om nedbyggingen av de psykiatriske institusjonene. Utgår fra Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet. Disputas 18.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Kjersti Ericsson, Universitetet i Oslo, Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda og Annika Snare, Københavns Universitet.

  Veileder: Liv Finstad.

  Monica Varga, dr.psychol. Insight in bipolar I disorder: Cognitive function in psychotic disorders – findings and clinical implications. Utgår fra Avdeling for nevropsykologi og rehabilitering (senere Avdeling for geriatri), Medisinsk divisjon, Institutt for psykiatri, Psykiatrisk divisjon, Ullevål universitetssykehus. Disputas 18.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Mujeeb U. Shad, University of Texas, Dallas, USA, Åsa Hammar, Universitetet i Bergen og Kjetil Søren Sundet, Universitetet i Oslo.

  Veiledere: Kjell Magne Flekkøy, Nils Inge Landrø og Stein Opjordsmoen.

  Ane Funderud, Ph.D. Testing the role of the catalytic subunits of PKA in Cα and Cβ knockout mice. Utgår fra Avdeling for ernæringsvitenskap. Disputas 18.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Bjørn ToreGjertsen, Universitetet i Bergen, Hans-Christian Åsheim, Ullevål universitetssykehus og Dagny Sandnes, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Bjørn Steen Skålhegg.

  Christine Louise Parr, Ph.D. Self-reported exposure data in epidemiologic studies: measurement errors and missing values. Utgår fra Avdeling for biostatistikk, Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet. Disputas 18.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Christine M. Friedenreich, Division of Population Health and Information, Alberta Cancer Board, Canada, Lauren Lissner, Göteborgs Universitet, Sverige og Nanna Lien, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Marit B. Veierød.

  João Carlos de Timóteo Mavimbe, Ph.D. Understanding the global and local interplay of standards: the case of the Expanded Program on Immunization in Mozambique. Utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin, Det medisinske faktultet. Disputas 24.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Elaine Byrne, Universitetet i Pretoria, Sør-Afrika, Hanne Nøkleby, Nasjonalt folkehelseinstitutt og Olaf Gjerløw Aasland, Universitetet i Oslo.

  Veileder: Gunnar Bjune.

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen

  Universitetet i Bergen
  Universitetet i Bergen

  www.uib.no/info/dr_grad/

  Camilla Ingvaldsen Stapnes, Ph.D. New strategies in the treatment of acute myeloid leukaemia. Utgår fra Seksjon for hematologi, Institutt for indremedisin. Disputas 11.4. 2008.

  Veiledere: Øystein Bruserud og Bjørn Tore Gjertsen.

  Trond Ove R. Hjelmervik, Ph.D. Gene expression and protein profiling in human and experimental Sjögren’s syndrome. Utgår fra Odontologisk institutt og Broegelmanns Forskningslaboratorium, Gades institutt og Forskerskolen i immunologi/inflammasjon. Disputas 11.4. 2008.

  Milka Satinovic, dr.polit. Omlegging av livskurs: En grunnleggende prosess i et godt liv med multippel sklerose. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisinske fag, seksjon for sykepleievitenskap og Institutt for klinisk medisin, seksjon for nevrologi. Disputas 18.4. 2008.

  Veiledere: Eva Gjengedal og Harald I. Nyland.

  Geir Egil Eide, dr.philos. Attributable fractions used for partitioning risk and evaluating disease prevention. Concepts, estimation, interpretation and presentation. Utgår fra Seksjon for epidemiologi og medisinsk statistikk, Institutt for samfunnsmedisinske fag. Disputas 17.4. 2008.

  Veileder: Ivar Heuch.

  Grethe E. Johnsen, Ph.D. Memory impairment in patients with posttraumatic stress disorder. Utgår fra Det psykologiske fakultet og forskergruppen Bergen Cognition and Learning Group (BCLG). Disputas 22.4. 2008.

  Ingvild Fossgard Sandøy, Ph.D. Investigating trends in HIV transmission and risk factors in Zambia. Utgår fra Senter for internasjonal helse. Disputas 25.4. 2008.

  Veileder: Knut Fylkesnes.

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø

  Universitetet i Tromsø
  Universitetet i Tromsø

  Elin Richardsen, Ph.D. Prognostic molecules in hormone sensitive carcinomas with special focus on prostate cancer. Utgår fra Institutt for medisinsk biologi. Disputas 11.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Jahn Nesland, Rikshospitalet, Ivar Skjåk Nordrum, Rikshospitalet og Karen Sørensen, Universitetet i Tromsø.

  Ann Ragnhild Broderstad, dr.med. Iron status and prevalence of hereditary haemochromatosis in a multiethnic population in northern Norway. Utgår fra Institutt for samfunnsmedisin. Disputas 18.4. 2008.

  Bedømmelseskomité: Herman Nilsson, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige, Kristian Hveem, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim og Kjersti Bakken, Universitetet i Tromsø.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media