Skepsis til turnustjenesteforslag

Artikkel

Norsk forening for allmennmedisin og Allmennlegeforeningen uttrykker sterk skepsis til Helsedirektoratets forslag om å erstatte dagens turnustjeneste med tre års plikttjeneste.

Foreningene uttrykker støtte til den norske turnustjenesten for leger og understreker særlig betydningen av at alle norske leger får erfaring med legearbeidet i primærhelsetjenesten. Alle leger bør ha den kjennskap til allmennmedisin som dagens turnustjeneste gir, men foreningene er uenig i å innføre plikttjeneste av lengre varighet for alle leger. Allmennlegeforeningen understreker at den finner det helt uakseptabelt at forslaget innebærer en kraftig svekkelse av rettighetene til nyutdannede leger som er gravide eller har barn.

Etter gjennomført plikttjeneste vil en lege etter EØS-regelverket ha rett til selvstendig allmennpraksis for trygdens regning. Derfor kan forslaget oppfattes å bygge på en forestilling om allmennmedisin som en kompetanse alle leger skal ha i bunnen, før eventuell videre spesialisering innen andre fagområder. De mener at dette vil svekke fagområdet og spesialiteten allmennmedisin, og derved tilbudet pasientene får hos allmennlegen. De påpeker at allmennmedisin er et fagområde som krever særskilt kompetanse, slik at det bør stilles krav til spesialitet i allmennmedisin for å arbeide selvstendig som allmennlege.

Et forsøk på å løse rekrutteringsutfordringene i allmennmedisin ved innføring av plikttjeneste/beordring, vil innebære en kraftig reduksjon av fagets status og anseelse. Dette vil svekke fagområdet og spesialiteten allmennmedisin, og derved tilbudet pasientene får hos allmennlegen.

De er også bekymret over at direktoratets forslag innebærer en betydelig reduksjon av hovedutdanningen innen alle spesialiteter.

Anbefalte artikler