Lisbet T. Kongsvik Om forfatteren
Artikkel

Legeforeningen har utarbeidet en ny veileder som har som mål å øke kunnskapen om omstillingsarbeid.

Faksimile av veilederens forside

– Veilederen skal også gi tillitsvalgte og medlemmer et bedre grunnlag for å oppnå innflytelse i omstillingsarbeid. Det sier direktør Anne Kjersti Befring i Forhandlings- og helserettsavdelingen som har hatt ansvaret for veilederen. – Det er viktig at målet med omstillingen er klart og forståelig for arbeidsgiver og for de berørte legene. Vi vet at deltakelse gir innflytelse og at grunnlaget for deltakelse ofte er trygghet om egen rolle og om hvordan den enkelte kan delta.

I veilederen er viktige krav til omstillingsarbeid trukket ut fra avtaler og lovgivning og sammenstilt slik at disse er gjort lettere tilgjengelig for tillitsvalgte og medlemmer. Det gis også råd om hvordan den enkelte skal forholde seg i ulike situasjoner. Veilederen er spesielt innrettet mot Spekterområdet, men vil også ha relevans for øvrige tariffområder.

Veilederen er tilgjengelig på Legeforeningens Internett-side: www.legeforeningen.no/?id=143071

Anbefalte artikler